Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Δεν αρέσει εις εμέ, Άγιε Πνευματικέ, να αναγινώσκω εφημερίδας και να μανθάνω τα νέα αυτών, απήντησεν ούτος.

-Διά τί;

-Διότι τα γραφόμενα εις τας εφημερίδας σκοτίζουν τον νουν και δυσχεραίνουν την καθαράν προσευχήν.

-Η ψυχή, όταν προσεύχηται δια τον κόσμον άνευ εφημερίδων, γνωρίζει καλύτερον πώς θλίβεται όλη η γη, γνωρίζει ωσαύτως και ποίας ανάγκας έχουν οι άνθρωποι και λυπείται δι’ αυτούς.

-Πώς δύναται αφ’ εαυτής η ψυχή να γνωρίση τι γίνεται εις τον κόσμον; Ηρώτησεν ο πνευματικός.

-Αι εφημερίδες γράφουν ουχί περί των ανθρώπων αλλά περί των γεγονότων, και πολλάκις αναληθώς. Οδηγούν τον νουν εις την σύγχυσιν, και αλήθειαν εξ αυτών δεν μανθάνεις.

Ενώ η προσευχή καθαίρει τον νουν και διακρίνει καλύτερον τα πάντα.

Advertisements

Αν, λοιπόν, τελικά η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος προχωρήσει στην αναγνώριση της Αυτοκεφαλίας της Ουκρανίας δεν υπάρχει ίχνος αμφιβολίας ότι η Εκκλησία και η πολιτική ηγεσία της Ρωσσίας δεν χωρατεύουν: Θα διακόψουν την εκκλησιαστική κοινωνία με την Εκκλησία της Ελλάδος και θα κάνουν εισπήδηση στα κανονικά της όρια πιθανώτατα με την ίδρυση Ρωσσικής Εξαρχείας στην Ελλάδα ή με την αναγνώριση των Αποτειχισμένων ή κάποιων άλλων ως την κανονική Εκκλησία της Ελλάδος.

Επομένως το ερώτημα που προκύπτει είναι τι θα πράξουν, σε αυτήν την περίπτωση, οι περί τον π. Θεόδωρο Ζήση.

Θα δεχτούν αδιαμαρτύρητα τον αφορισμό τους από την Εκκλησία της Ρωσσίας ή μήπως θα ευλογήσουν την εισπήδηση του Πατριαρχείου της Ρωσσίας στα κανονικά όρια της Εκκλησίας της Ελλάδος και θα προσχωρήσουν στην Ρωσσική Εξαρχεία ή σε κάποιο άλλο σχήμα που υπάρχει ή που θα δημιουργηθεί;

Με άλλα λόγια οι περί τον π. Θεόδωρο Ζήση θα συνεχίσουν να είναι Αποτειχισμένοι ή θα γίνουν -Θεός φυλάξοι- Σχισματικοί;

Ως εικός το ερώτημα βασανίζει έντονα την συνείδησή μας. Γι’ αυτό παρακαλούμε θερμά και υικά τον π. Θεόδωρο και τους άλλους Αποτειχισμένους πατέρες και αδελφούς μας να μας βοηθήσουν να αντιληφθούμε ποιες είναι οι προθέσεις τους.

Αυτό είναι άρθρο από το ιστολόγιο του Θεολόγου, κυρίου Τελεβάντου.

++++++++++++++++

Του θεολόγου που προσφάτως ανακάλυψε τον Σωτήρα, Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μάλιστα τον προτείνει ως ορθόδοξο.

(περισσότερα…)

Ο δαιμονισμός είναι πραγματικά, ένα σοβαρότατο πρόβλημα για τον ίδιο τον άνθρωπο αλλά και τους συγγενείς του. Την οικογένειά του. Δεν γνωρίζουμε για ποιούς λόγους ακριβώς, δαιμονίζεται ένας άνθρωπος.

Φαίνεται ότι ένας δαίμονας θέλει να καταλάβει έναν άνθρωπο, για να μπορέσει να υπάρξει στην δική μας υλική διάσταση οικειοποιούμενος το σώμα του θύματος.

Γενικά όμως, γνωρίζουμε ότι οι κύριες αιτίες είναι η αμαρτία και η ζωή μακριά από την Ορθοδοξία.

Απαιτείται λοιπόν μετάνοια. Απαιτείται να κατανοήσει ο άνθρωπος τα λάθη του και να στρέψει την ζωή του και τις ελπίδες του στην Αγία Τριάδα.

Ο Χριστός λυτρώνει

Ή Καινή Διαθήκη μας αποδεικνύει, ότι τον δαίμονα που κυρίευσε έναν άνθρωπο, μπορεί να τον απαλλάξει ο Χριστός. Και μόνο ο Χριστός.

Ο Χριστός ήλθε «ίνα λύση τα έργα του διαβόλου» (Α” Ιω. 3,8), η δε παρουσία Του στον κόσμο συνεχίζεται μέχρι σήμερα μέσω της Εκκλησίας, που τελεί τα ιερά Μυστήρια. Αυτός είναι ο τρόπος και ο δρόμος που σώζει, ηρεμεί, ξεκουράζει και θεραπεύει τον άνθρωπο.

Η συμμετοχή στα Μυστήρια, ιδιαίτερα στην συχνή και τακτική Εξομολόγηση και στην Θεία Κοινωνία, είναι απαραίτητη και βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση του εχθρού του ανθρώπου. Κάθε ανθρώπου.

Τίποτε δεν φοβάται περισσότερο ο διάβολος από την προσεκτική και καλά προετοιμασμένη Εξομολόγηση.

Την εξομολόγηση που γίνεται από τον άνθρωπο, αφού μελετήσει και καταγράψει τα λάθη, τα πάθη, τους λογισμούς του κλπ.

Κι ύστερα, αφού του επιτρέψει ο πνευματικός του, θα πάει να μεταλάβει.

Για να υπάρξουν όμως αποτελέσματα, απαιτούνται υπομονή, προσευχή, νηστεία. Αγώνας ο οποίος πρέπει να είναι σταθερός, προσανατολισμένος στην Αγία Τριάδα.

Γι” αυτό ο Κύριος τόνισε χαρακτηριστικά ότι το γένος των δαιμόνων δεν εκδιώκεται παρά μόνο με προσευχή και νηστεία (Ματθ. 17,21).

Ο αγώνας πρέπει να γίνεται και από τον ίδιο τον πάσχοντα, αλλά καί από τους οικείους του.

Πρέπει να βρεθεί καλός πνευματικός που έχει από τον επίσκοπό του, την ευλογία να τελεί εξορκισμούς.

Ένας πνευματικός που και ο ίδιος θα εξομολογειται συχνά, θα νηστεύει, θα προσεύχεται, θα αγρυπνεί, θα αγαπά την σιωπή, την απομόνωση κλπ.

Άγιος

Posted: 17/08/2019 in Uncategorized

Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ υμών!

Ο πατήρ Θεόδωρος. Καθηγούμενος της Ι. Μονής Παναγίας της Μολυβδοσκεπάστου

«Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας·

εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε.

Μετέστης προς την ζωήν,

μήτηρ υπάρχουσα της ζωής·

και ταις πρεσβείαις ταις σαίς λυτρουμένη εκ θανάτου τας ψυχάς ημών»

Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα της Κυριακῆς 4 Αὐγούστου 2019, ζ΄ ἐπιστολῶν (Ῥωμ. ιε΄ 1-7)

Ἀδελφοί, ὀφείλομεν ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων βαστά­ζειν, καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν· καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν, ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσον ἐπ᾿ ἐμέ. ὅσα γὰρ προεγράφη, εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη, ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν.

ὁ δὲ Θεὸς τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν Θεοῦ.

«Ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν»

* * * * * * * * * * * *

Πολύ συχνά στὶς Ἐπιστολές του ὁ ἀ­­­­­πό­­­στολος Παῦλος χρησιμοποιεῖ ἁγιο­­­­­γρα­φικὰ χωρία προκειμένου νὰ διδάξει καὶ νὰ στηρίξει τὶς ψυχὲς τῶν Χριστιανῶν. Ὁ ἴ­­­διος εἶχε μελετήσει προσεκτικά τὶς Γραφὲς καὶ τις γνώριζε καλὰ. Είχε μελετήσει και βουτώντας στην προσευχή, κατανοούσε τὴν δύναμή τους και την σημασία τους. Την αξία τους στις ανάγκες και τις δυσκολίες της ζωής, καθημερινά.

❁ ❁ ❁ ❁ ❁ ❁❁ ❁ ❁

Στὸ συγκεκριμένο Ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ὑπογραμμίζει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ μελέτη τῆς Καινης Διαθήκης, μᾶς μεταδίδει δύναμη κι ἐλπίδα.

Γράφει: Ὅσα γράφηκαν στὸ παρελθὸν ἀπὸ τοὺς θεόπνευστους ἄνδρες, γράφηκαν γιὰ τὴ δική μας διδασκαλία, «ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν», δηλαδὴ γιὰ νὰ κρατοῦμε στερεὰ τὴν ἐλπίδα μὲ τὴν παρηγοριὰ καὶ τὴν ἐνίσχυση ποὺ δίνουν οἱ Ἅγιες Γραφές.

πηγὴ ἐλπίδας

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πουθενὰ δὲν ­μπορεῖ ν’ ἀκούσει ἢ νὰ διαβάσει κανεὶς πιὸ γλυ­κὰ καὶ πιὸ ἐνισχυτικὰ καὶ παρηγορητικὰ ­λόγια. Δεν μπορεί να βρει παρηγοριά πουθενά. Μόνο στην Καινῆ Διαθήκη.

Πολλές φορές κι εμείς, όταν μελετάμε με προσευχή , ἡ ψυχή μας γλυκαίνεται. Ηρεμούμε. Κατσλαβαίνουμε ὅτι μᾶς μιλᾶ ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Βιώνουμε την σχέση, την επικοινωνία μαζί Του.

Γράφηκαν βέβαια ἀπὸ ἀνθρώπινο χέρι καὶ σὲ ἀνθρώπινη διάλεκτο, ὡστόσο τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἦταν αὐτὸ ποὺ καθοδηγοῦσε τοὺς ἱεροὺς συγγραφεῖς γιὰ νὰ μεταφέρουν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ και τις πληροφορίες, στοὺς ἀνθρώπους.

«Υπὸ Πνεύματος Ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι» (Β΄ Πέτρ. α΄ 21).

Ἔτσι η Καινή Διαθήκη, όπως και το ψαλτήρι, μᾶς στηρίζουν, μᾶς ἐμπνέουν και γεννούν την ἐλπίδα μας αν δεν υπάρχει.

Αν υπάρχει, την στερεώνουν.

Επειδή είναι καρποί τοῦ Παρακλήτου. Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος!

…………………..

(Αδελφότητα Θεολόγων «ο Σωτήρ»).

Eίπαμε πως, εδώ στην Eλλάδα, όχι μοναχά δεν διαβάζουμε, αλλά καν δεν ξέρουμε αν υπάρχουνε οι μυστικοί Πατέρες που φωτίσανε την Oρθοδοξία.

Για τους θεολόγους η Oρθοδοξία κατάντησε μια κούφια λέξη, αφού η μυστική ουσία της τους είναι άγνωστη, όπως κι’ η παράδοσή τους.

* * * * * * * * *

Oι δικοί μας θεολόγοι παίρνουνε τα φώτα από τη Δύση, γιατί εκεί η θεολογία έχει γίνει επιστήμη, κ’ η ματαιοδοξία τους κολακεύεται απ’ αυτό το πράγμα. H πίστη, γι’ αυτούς, δεν έχει καμμιά σημασία.

Θα μου πήτε, «θεολογία χωρίς πίστη, γίνεται;» Mα κ’ εγώ σας ρωτώ, με την ίδια απορία, «γίνεται θεολογία χωρίς πίστη;»

(περισσότερα…)