«Μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» (Ματθ. ε΄, 10)

Πάτρα χθες 11 Οκτωβρίου 2021: Δίκη π. Αναστάσιου Γκοτσόπουλου:

Η δίκη αναβλήθηκε για τις 9 Μαΐου 2022.Πάλι εκεί θα είμαστε όμως για να στηρίξουμε τον π.Αναστάσιο!

Άξιος της ιεροσύνης σου,τα ράσα που φοράς τιμώνται όπως επιθυμεί ο Κύριός μας.

https://mobile.facebook.com/faith.wings.7/videos/254477986613713/