Μᾶς ἐξέπληξαν αἱ δηλώσεις τοῦ Σεβ. Φλωρίνης, ὁ ὁποῖος ὄχι τὸν κληρικὸν του, ἀλλὰ οὔτε τὸν Τ. Σταυρὸν δὲν ὑπερησπίσθη… Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «newsbreak.gr» τῆς 13ης Σεπτεμβρίου 2021: «Ἐπεισοδιακὸς ἦταν ὁ σημερινὸς ἁγιασμὸς στὸ Γενικὸ Λύκειο Ἀμυνταίου, ποὺ πραγματοποίησε ὁ Ἀρχιμανδίτης π. Σεβαστιανὸς Τοπάλης. Παρόντες ἦταν ἀκόμη ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας, Ἰωάννης Κιοσὲς καὶ ὁ Δήμαρχος Ἀμυνταίου, Ἄνθιμος Μπιτάκης. Ὅλα ξεκίνησαν, ὅταν ἡ Λυκειάρχης τοῦ σχολείου δὲν ἐπέτρεψε στὸν Ἀρχιμανδρίτη νὰ μπεῖ στὶς τάξεις τοῦ σχολείου, ἐφόσον δὲν φοροῦσε μάσκα, ἀλλὰ καὶ ἡ προτροπή του στοὺς μαθητὲς νὰ μὴ βγάλουν τὴν μάσκα τους κατὰ τὸν χαιρετισμὸ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ. Ὁ Ἀρχιμανδρίτης ἐκνευρισμένος εἶπε: «Ὁ σταυρὸς θὰ μολύνει τοὺς ἀνθρώπους; Ντροπή σας. Τουλάχιστον νὰ τὸ κλείνετε μπροστά μου. Οἱ ἄρχοντες τοῦ τόπου φιλήσανε τὸν σταυρὸ χωρὶς μάσκα καὶ ἐσεῖς θὰ μοῦ κάμετε ἐπεισόδιο ἐδῶ τὴν ὥρα τοῦ ἁγιασμοῦ. Καὶ νὰ μοῦ ἀπαγορεύετε νὰ μπῶ μέσα στὶς τάξεις, ἐπειδὴ δὲ φοράω μάσκα. Νὰ κρατάω τὸν σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ φοράω μάσκα; Ντροπή σας. Εἶναι ἀναίδεια…» Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα «skai.gr» τῆς 14ης Σεπτεμβρίου 2021: ««Ἔπρεπε καὶ ἡ διευθύντρια νὰ προσέξει καὶ ὁ ἱερέας νὰ προσέξει… Ἐγὼ ὅ,τι ἐντολὴ παίρνω ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τὴν διαβιβάζω στοὺς ἱερεῖς μας. Νὰ κάνουν τὰ ἐμβόλια, νὰ φοροῦν μάσκες, νὰ κρατοῦν ἀποστάσεις καὶ νὰ προσέχουν τὴ νόσο τοῦ κορωνοϊοῦ», δήλωσε ὁ Μητροπολίτης Φλώρινας, Θεό­κλητος».