Κύριε Θάνο Πλεύρη, Ὅταν ἀρρώστησες βαριὰ καὶ κινδύνευε ἡ ζωή σου, βρέθηκες στὴν ἐντατικὴ μονάδα τοῦ νοσοκομείου. Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ προσεύχονταν γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας σου, ὡς χρέος ἔχοντες, ὅπως κάνει γιὰ κάθε πάσχοντα συνάνθρωπο καὶ ὄχι γιατί ἦταν ὀπαδοὶ καιροσκόπου πολιτικοῦ.

Οἱ ἰατροὶ καὶ τὸ νοσηλευτικὸ προσωπικὸ μὲ αὐταπάρνηση ἔκαναν τὰ πάντα, γιὰ νὰ σώσουν τὴν ζωή σου, σὲ ὑπηρέτησαν ταπεινὰ στὴν ἀσθένειά σου. Καὶ τώρα ὑπουργοποιήθηκες, προσκυνώντας μετὰ συγγνώμης τὸ ΚΙΣ. Ἀπεκδυθείς- ξέχασες τὴν παλιά σου ρητορικὴ γιὰ τὴν ἐλεύθερη βούληση στὴν ἐπιλογὴ τοῦ ἐμβολιασμοῦ.

Τώρα, ὡς ὑπουργὸς ὑγείας, αἴφνης μεταλλάχθηκες σὲ ὄργανο τοῦ παγκόσμιου σχεδίου ποὺ ἐξυφαίνεται. Ἄκου τὰ βίντεο καὶ δές, τί ἔλεγες, τὰ βλέπει ὅλος ὁ λαός. Δές, πόσο ἀντιφατικὸς εἶσαι καὶ εἰς ποιὰ βάραθρα περιῆλθες. Ντροπή! Τόση ἀχαριστία; Τόσος δαιμονισμός; Οἱ μάσκες ἔπεσαν καὶ τὰ κρυφὰ φανερὰ γεγόνασι .

Ντροπή! Διώκεις τοὺς θεράποντές σου Ἰατροὺς καὶ ὑγειονομικούς, μὲ ἀναστολὴ ἐργασίας καὶ μὲ ἀπειλὲς νὰ τοὺς στερήσεις τὴν ἐλευθερία τους, τὸ ψωμὶ τοῦ ἱδρώτα τους, κυνηγώντας τους μὲ τὰ θανατηφόρα ἐμβόλιά σας.

Μὲ τὴν στάση σου ἀκόντισες τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πού σοῦ συμπαραστάθηκε στὴ δοκιμασία τῆς ὑγείας σου. Ἡ κυβέρνηση τῆς Ν.Δ. ποὺ ὑπηρετεῖς μὲ τὴν συναίνεση τῶν ἀνάξιων δεσποτάδων πολεμήσατε – κλείσατε τοὺς Ἱ. Ναούς, Πάσχα δὲν κάναμε. Προσβάλατε τὰ Ἱ. Μυστήρια, μεταθέσατε Ὅρους αἰώνιους. Λιτανεῖες δὲν ἐπιτρέψατε, γιατί κολλάει ὁ ἰός. Ἐνῷ, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν περιφορὰ τοῦ Δούρειου Ἵππου – ξόανου τῆς Ἀμὰλ καὶ τὶς συγκεντρώσεις καὶ πορεῖες τῶν συντρόφων, ἐκεῖ ὁ κορωνοϊὸς δὲν κολλάει… Ἐπιβάλατε δυσβάσταχτα πρόστιμα σὲ Ἱερεῖς καὶ πιστούς. Πόσο ἀχάριστοι καὶ μισάνθρωποι σταθήκατε ὅλοι σας!.

Ἄκου ΤΥΡΑΝΝΙΣΚΕ, Θάνο Πλεύρη, ἡ ἀφορισμένη Κυβέρνηση τοῦ Μητσοτάκη, οἱ 300 βουλευτὲς-ἐθνομηδενιστὲς σιωποῦντες ἔνοχα, ἀλλὰ καὶ τὰ μίσθαρνα ὄργανα τῆς νέο-ταξικῆς ὑγειονομικῆς ἐπιτροπῆς τρομοκρατίας ποὺ ὑπηρετεῖτε τὰ ἀντίχριστα ἔργα: Θὰ συντριβεῖτε ροιζηδὸν μετὰ πατάγου.

Ὅσο γιὰ σᾶς Μητροπολίτες μου, μὲ τὴν ἀλλοτρίωση στὴν ὁποία περιήλθατε, …ἔχετε τεράστια εὐθύνη, ἂν ὄχι τὴν πρώτη γιὰ τὸ κακὸ ποὺ συντελεῖται μὲ τὴ σιωπὴ καὶ τὸ κάκιστο παράδειγμα, ποὺ δίνετε, γιὰ νὰ μπολιάζεται ὁ κόσμος μὲ τὰ ἐμβόλια τοῦ θανάτου. Συν­εργαστήκατε μὲ ἀπόλυτη ὑπακοὴ στὴν χούντα τοῦ Μητσοτάκη καὶ τῆς Ν.Τ.Π. Εἴσαστε συνένοχοι γιὰ τὸ κακὸ καὶ τοὺς διωγμούς, τὴν ἀπώλεια τῶν ἐργασιῶν τους, τὴν ἔνδεια, ποὺ ὑφίσταται ὁ λαός μας. Ἂν ἡ διοικοῦσα Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν ΠΡΟΔΙΔΕ, ἂν ΚΡΑΤΟΥΣΕ, ἀπὸ Πατριαρχεῖα μέχρι τὶς ἐνορίες, δὲν θὰ περνοῦσαν τὰ χθόνια σχέδιά τους … θὰ ἦταν ἀπαντοχὴ καὶ ἀνάχωμα γιὰ τὸ Λαό.

Μετ’ εὐχῶν π. Ἀθανάσιος Ἀθωνίτης 3-9-2021 Εὐχαριστῶ

Υ.Γ. Θάνο Πλεύρη, Μήπως προσ­χώρησες στὸ Μασονισμό;;;

Από τον Ορθόδοξο Τύπο