Πῶς ἀποδέχονται Μητροπολῖται νὰ μετατρέπωνται εἰς ἐργαλεῖα, ποὺ τοὺς χρησιμοποιοῦν καὶ ἔπειτα τοὺς κλείνουν τοὺς ἱ. ναούς; Ἐκβιάζονται ἢ μήπως θεωροῦν ὡς «κεφαλὴν» των τοὺς μασόνους πολιτικούς;

Ἀντελήφθησαν πάντως ὅτι ἡ μειωμένη ἀξιοπιστία τῶν Μητροπολιτῶν δὲν εἶναι ἱκανὴ νὰ ἀνταγωνισθῆ τοὺς εὐσεβεῖς «γεροντάδες». Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «alphanews.live» τῆς 14ης Ἰουλίου 2021:

«Τὴν ἐπιστράτευση Ἀρχιερέων καὶ ἱερέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στὶς προσπάθειες κυβέρνησης, ἐπιδημιολόγων καὶ ἐπιστημονικῆς κοινότητας γιὰ ἐμβολιασμὸ τῶν πολιτῶν κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ, ἐπισημαίνουν ὁ Ἐπικεφαλῆς τῆς Συμβουλευτικῆς Ἐπιστημονικῆς Ὁμάδας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας Δρ. Κωνσταντῖνος Τσίουτης καὶ τὸ μέλος Δρ. Κωνσταντῖνος Φελλᾶς.

===============================

Ἀπαντώντας σέ ἐρωτήματα πολιτῶν σὲ σχέση μὲ τὸν ἐμβολιασμὸ ἐναντίον τῆς πανδημίας στὴν ἐκπομπὴ Alpha Ἐνημέρωση, ὁ κύριος Φελλᾶς ἀνέφερε ὅτι ἡ σχέση γιατροῦ-ἀσθενῆ καὶ κληρικοῦ-πιστῶν δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπιλεκτική…

Κληθεὶς νὰ σχολιάσει καταγγελία τηλεθεάτριας ὅτι σὲ ἱερὸ ναὸ στὸν Ὕψωνα δὲν τηροῦνται τὰ περιοριστικὰ καὶ ἀπαγορευτικὰ μέτρα κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ, ὁ κύριος Τσιούτης εἶπε ὅτι οἱ ἐκκλησίες ἔχουν καταγραφεῖ στὴ βιβλιογραφία γιὰ τὴν πανδημία ὡς χῶροι διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ…

Ὁ κύριος Φελλᾶς ἐπισήμανε ὅτι ἡ Ἐκκλησία θὰ μποροῦσε νὰ ἀξιοποιήσει “δύο-τρεῖς χαρισματικοὺς ἱερεῖς ποὺ ἔχουν περάσει τὸν κορωνοϊὸ καὶ θὰ ἦταν οἱ καλύτεροι πρεσβευτές, γιὰ νὰ βγοῦν πρὸς τὰ ἔξω καὶ νὰ μεταφέρουν τὰ θετικὰ μηνύματα”. Καὶ ἀναφέρθηκε στὴν περίπτωση τοῦ Μητροπολίτη Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Ἡσαΐα, ὁ ὁποῖος νόσησε μὲ κορωνοϊό».