Στον κόσμο μας κυκλοφορούν διάφορες ιδέες και διδασκαλίες, ανθρώπινα διανοητικά κατασκευάσματα και σκέψεις.

Συχνά τις διατυπώνουν άνθρωποι που διακρίνονται για την οξύνοια τους και την κριτική τους ικανότητα.
Με τα διανοητικά τους χαρίσματα όντως συλλαμβάνουν ιδέες συναρπαστικές που ίσως μέχρι την εποχή τους να μην είχαν επισημανθεί.

Δεν είναι όμως λίγες οι φορές που μεταγενέστερη διανοητές ανατρέπουν αυτές τις σπουδαίες ιδέες και διαψεύδουν τους προγενέστερους.

Και είναι φυσικό αυτό μέχρι ενός σημείου, διότι το ανθρώπινο διανοητικό κατασκεύασμα είναι πάντοτε ατελές και επιδέχεται αμφισβήτηση, συμπλήρωση, διόρθωση ή ακόμη και διάψευση.

***************

Υπάρχει όμως και η μοναδική αλήθεια που δεν ανατρέπεται ούτε διαψεύδεται και ταυτόχρονα αποτελεί αλάνθαστο κριτήριο για καθετί που εμφανίζεται στον κόσμο.

Είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού.

Το Ευαγγέλιο δεν είναι επινόημα ανθρώπου, δεν περιέχει σκέψεις και διδασκαλίες ανθρώπινες.

Είναι θεϊκή διδασκαλία.

Γι’ αυτό και είναι η απόλυτη και μοναδική αλήθεια, ο απλανής οδηγός της ζωής των ανθρώπων.

«Σας γνωστοποιώ, αδελφοί», γράφει ο απόστολος Παύλος στους Χριστιανούς της περιοχής της Γαλατίας, «ότι το Ευαγγέλιο που σας κήρυξα δεν αποτελεί ανθρώπινη επινόηση. Διότι όχι μόνο οι υπόλοιποι Απόστολοι, αλλά κι εγώ δεν το παρέλαβα, ούτε το διδάχθηκα από κάποιον άνθρωπο, αλλά το παρέλαβα με αποκάλυψη του Θεού, ο Οποίος απευθείας μου φανέρωσε και μου αποκάλυψε τον Κύριο Ιησού Χριστό» (Γαλ. α’, 11-12).

Και οι άλλοι απόστολοι που διδάχτηκαν το Ευαγγέλιο από τον ίδιο τον Χριστό μας και ο Απόστολος Παύλος που κλήθηκε αργότερα και του το αποκάλυψε με θαυμαστό τρόπο ο Κύριος, το ίδιο Ευαγγέλιο, την αλήθεια του Θεού κήρυξαν.

********

Αλλά και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης αυτά που τους φανέρωσε ο Θεός δίδασκαν, για αυτό και έλεγαν «τάδε λέγει κύριος…».

Όλα όσα περιέχει η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι αποκάλυψη Θεού. Δεν είναι επινόηση ανθρώπου.

Είναι η αλήθεια που φωτίζει, αγιάζει και σώζει τον άνθρωπο.

Είναι «το φως το αληθινόν ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον» ( Ιωάννου α’ 9).


Στον Χριστό υπάρχουν κρυμμένοι όλοι οι θησαυροί της σωτηριώδους σοφίας και της γνώσεως και μόνο Αυτός τους φανερώνει στους επιδεκτικούς και άξιους ανθρώπους (Κολασ. β’ 3).

Από Αυτόν πηγάζει και παρέχεται στους ανθρώπους η αληθινή σοφία.
«Κύριος δίδωσι σοφία, και από προσώπου αυτού γνώσις και σύνεσις» (Παρ. β’ 6).
Ο Κύριος χαρίζει την σοφία και από Αυτόν πηγάζει η γνώση της αλήθειας και η σύνεση.

Ας διδάσκουν ό,τι θέλουν οι άνθρωποι. Ας λένε και ας γράφουν με εντυπωσιακές εκφράσεις ό,τι αυτοί θεωρούν σπουδαίο για τα διάφορα θέματα της ζωής.

Όλα αυτά έχουν μόνο σχετική αξία. Αύριο μπορεί να αποδειχθούν λανθασμένα. Μόνο όσα συμφωνούν με το Ευαγγέλιο που μας αποκάλυψε ο ενανθρωπήσας Υιός και Λόγος του Θεού, ο ανυπέρβλητος θείος Διδάσκαλος της αλήθειας, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, θα μείνουν.

Ο,τι είναι αντίθετο προς το Ευαγγέλιο αργά ή γρήγορα θα σβήσει.

Γι’ αυτό και είναι «μακάριοι οι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού», τρισευτυχισμένοι όσοι εξετάζουν με ενδιαφέρον και ευλάβεια τις μαρτυρίες του κυρίου τα θεία λόγια, για να μάθουν και να τα εφαρμόσουν στην ζωή τους.

Αυτοί «εν όλη καρδία εκζητήσουσιν αυτόν», με όλη τους την καρδιά θα αναζητήσουν να βρούν τον Κύριο και να Τον γνωρίσουν ( Ψαλ. ριη’, [118] 2).Την αλήθεια του Ευαγγελίου την γνωρίσαμε ασφαλώς και εμείς. Πρέπει να ευχαριστούμε συνεχώς τον Κύριο για αυτό. Για το άγιο και ιερό Ευαγγέλιό του που μας αποκάλυψε.

Αλλά και να το μελετούμε και να το γνωρίζουμε πληρέστερα. Να το βιώνουμε καθημερινά ώστε «αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού» να ζούμε (προς Φιλιππησίους α’ 27).

Και με οδηγό αυτό να βαδίζουμε τον δρόμο της ζωής μας.

——————————–

ο Σωτήρ, τεύχος 2180, 1 Ιουλίου 2018