Μιλάει ο πατήρ Στυλιανός Καρπαθίου.

https://uc.xyz/WKoFa?pub=video ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ των ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Κειμένων στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ – Ορθόδοξος Τύπος-YouTube