«Η Ορθόδοξη πίστη απαιτεί από μας να πιστέψουμε στη Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, για να εφαρμόσουμε όλες αυτές τις ιδιότητες μόνο και αποκλειστικά προς την Ορθόδοξη Εκκλησία μας.

Και οι Ορθόδοξοι οικουμενιστές δεν θέλουν να την υπακούσουν. Εξαιτίας αυτού, διαστρεβλώνουν τον ένατο όρο του Συμβόλου της πίστεως. Ως αποτέλεσμα, έχουμε ένα είδος αφύσικης σύγχυσης της αλήθειας με τα ψέματα.

Της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις. Μια σύγχυση η οποία οδηγεί τους Ορθόδοξους οικουμενιστές σε μια ακραία διαστρέβλωση της πραγματικής έννοιας της Εκκλησίας και τόσο πολύ, που τα μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, είναι ταυτόχρονα μέλη της οικουμενικής εκκλησίας, ή μάλλον, είναι μιας παγκόσμιας αιρετικής κοινωνίας με τις αμέτρητες αιρέσεις της.

Πρέπει πάντοτε να θυμούνται τα λόγια του Χριστού: «Αν κι αυτούς δεν τους ακούσει, πες το στη συνάθροιση της εκκλησίας· κι αν παρακούσει και την εκκλησία, τότε πια ας είναι για σένα όπως ο ειδωλολάτρης ή ο τελώνης». (Ματθαίος 18:17)

Επομένως, δεν θα έχουμε απολύτως καμία επικοινωνία με την Οικουμενική Κίνηση.

Σε αυτήν την περίπτωση, ας καθοδηγηθούμε από τα λόγια των Αγίων Γραφών: «Μη συνδέεσθε στενά και μη συνοδοιπορείτε με τους απίστους (με τους οποίους, ως εκ της απιστίας των, είναι αδύνατος η καλή συνεννόησις και συνεργασία σας). Διότι ποία συνάφεια και ανάμιξις ημπορεί να υπάρχη μεταξύ της δικαιοσύνης και της παρανομίας; Ποία επικοινωνία μεταξύ φωτός και σκότους;» (2 Κορ. 6: 14-15).

«Τρισευτυχισμένος και ευλογημένος από τον Θεόν είναι ο άνθρωπος εκείνος, που δεν επορεύθη ποτε δρόμον σύμφωνα με τας σκέψεις και τα θελήματα των ασεβών ανθρώπων» (Ψαλμός 1: 1).

Άγιος Σεραφείμ Σομπόλεφ