Στο μοναστήρι παραμένουν μόνο εκείνοι που παραιτήθηκαν από τον κόσμο όχι λόγω έλλειψης εκπλήρωσης, αλλά ακριβώς το αντίθετο, επειδή έμαθαν, καταλάβαιναν και πέτυχαν.

Αλλά στο τέλος ο κόσμος για αυτούς έχει εξαντλήσει τον εαυτό του και δεν χρειάζονται τίποτα εκτός από τον Θεό στη ζωή τους.