Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας

τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας

Σεβασμιώτατοι,

Πέρυσι ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε νὰ συμμορφωθεῖ πρὸς τὴν ἀπαίτηση τῆς πολιτείας νὰ κλείσει τοὺς ἱ. ναοὺς γιὰ περιορισμὸ τῆς διαδόσεως τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Καὶ συνεχίζεται αὐτὸ τὸ κλείσιμο μέχρι τώρα, μετὰ ἀπὸ κάποιο διάστημα χαλαρώσεως τοὺς θερινοὺς μῆνες.

Σᾶς ἔπεισαν ὅτι ὁ ἐκκλησιασμός μας (Θεῖες Λειτουργίες, κηδεῖες, Μυστήρια, κ.ἄ.) ἀποτελεῖ αἰτία μολύνσεώς μας; Μὲ ποιὰ ἐπιχειρήματα, στοιχεῖα, γεγονότα;

Τὰ μέλη τῆς Δ.Ι.Σ. ποὺ εἶχαν τὴν σχετικὴ συνάντηση, ἐπικοινωνία μὲ τοὺς ἁρμόδιους πολιτειακοὺς παράγοντες ποιὰ ἐπιχειρήματα προέβαλαν; Εἶχαν ἐπιχειρήματα νὰ τὴν ἀντικρούσουν;

Ἐπιφυλάχθηκαν νὰ δώσουν ἀπάντηση μετὰ ἀπὸ σύσκεψη ὅλων τῶν μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου;

Γιατὶ δὲν ἔχει συγκληθεῖ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ λίαν σοβαροῦ θέματος; Ἤ μήπως δὲν εἶναι σοβαρὸ θέμα τὸ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν μας, ὁ ἀποκλεισμὸς τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἀπὸ τὸν ἐκκλησιασμό;

Διαμαρτυρόμαστε ἐντόνως καὶ ἀξιώνουμε νὰ σταματήσετε ἀμέσως τὴν ὑποταγή σας στὸν Καίσαρα. Ἐδῶ καὶ τώρα νὰ ἀρθεῖ κάθε περιορισμὸς συμμετοχῆς μας στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας μας.

Μὲ σεβασμὸ

Νίκος Τσιρώνης

Οἰκονομολόγος

————— από τον Ορθόδοξο Τύπο