Όλο αυτό το σκηνικό με τα “εμβόλια” δεν είναι καθόλου τυχαίο, αλλά οργανωμένο από τις σκοτεινές δυνάμεις με απώτερο στόχο την εγκαθίδρυση της Δικτατορίας του Αντίχριστου. ( πατήρ Φιλόθεος. Ηγούμενος Ιεράς Μονής Καρακάλλου του Αγίου Όρους)

Είμαστε συνένοχοι.