Δεν θα έπρεπε να έχουμε μιά εμπεριστατωμένη, σαφή και ξεκάθαρη τοποθέτηση;

Δεν θα έπρεπε ο πιστός λαός να ξέρει τί λένε οι αρχιερείς του, επίσημα;