Εἶπε ὁ γέρων Ἐφραὶμ Ἀριζονιτης

Στὶς μέρες ποὺ ἔρχονται, Ἐκκλησία θὰ εἶναι μόνο λίγοι παππαδες μὲ τὰ πνευματικά παιδιά τους … Γιατί σ’ αυτους θὰ ἀναπαύεται Τὸ Πνεῦμα Τὸ Ἅγιον .

Ὅλες οἱ σταδιακὲς πτώσεις καὶ τὰ κανονικὰ παραπτώματα….μειώνουν τὴν Χάρη τοῦ Πανάγιου Πνεύματος ἐπάνω στοὺς ἀνθρώπους….

Καὶ τῆς Χάριτος ἐκλειπούσης, πνεῦμα πλάνης θὰ καταλαμβάνει τὶς ψυχές….ὅλο καὶ περισσότερο …
Μεγαλύτερες πτώσεις θὰ τοὺς περιμένουν…

Ἀγκαλιάζουν τὸν πονηρὸ καὶ χωρὶς νὰ τὸ καταλάβουν…
Ἀγκαλιάζουν τὴν πτώση τὴν ἁμαρτία
καὶ τὴν αἵρεση!

Ἐκπίπτουν τῆς Ἐκκλησίας.