…….. Διενεργοῦνται δικαστικές διώξεις ὑπό τῶν Δικαστικῶν Ἀρχῶν, τῆ συνδρομῆ καί παροτρύνσει Ἑλλαδιτῶν Μητροπολιτῶν (Ποιμένες φθορεῖς ἀποκαλοῦνται οἱ τοιοῦτοι ἀπό τόν Ὁμολογητή Ἅγιο Θεόδωρο Στουδίτη), ἐναντίον ὅσων Κληρικῶν ἐτέλεσαν τήν Ἀνάσταση καί τήν Πασχαλινή Θεία Λειτουργία κατά τήν καθιερωμένη ἐδῶ καί αἰῶνες ὥρα καί δέν ὑπάκουσαν στή συμπεφωνημένη μεταξύ Κράτους καί διοικήσεως τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρωτοφανή ἀλλαγή (ἀλλοίωση) τοῦ ἑορτασμοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Κάτι τέτοιο (δηλαδή, τό φαινόμενο τῶν διώξεων) εἶναι ἐπίσης ἀντισυνταγματικό, διότι τό Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος κατοχυρώνει τόν σεβασμό καί τήν ἰσχύ τῶν Ἱερῶν Κανόνων (σύμφωνα μέ τό πνεῦμα καί γράμμα τῶν ὁποίων εἶναι ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτα, ὡς βλάσφημα καί ἀσεβέστατα, ὅσα ἔγιναν ὅσον ἀφορᾶ στόν ἑορτασμό τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ καί, γενικότερον, ἡ ἀνίερη ἐπέμβαση στήν Παράδοση καί τήν Τάξη τῆς Ἐκκλησίας). Διότι, βάσει αὐτῶν, τῶν Θείων καί Ἱερῶν Κανόνων, διοικεῖται ἡ Ἐκκλησία καί αὐτοί (πρέπει νά) ἀποτελοῦν τό χαρακτηριστικό καί ἀπαραίτητο γνώρισμά Της. Ἐπιπλέον, συνιστᾶ de facto διωγμό τῆς Ὀρθοδοξίας ἡ ἀνίερη δίωξη ὅσων τηροῦν καί ἀκολουθοῦν τήν Παράδοσή Της.

Πάντως εἶναι ἐντυπωσιακό ὅτι ἀντιμετωπίζεται ὡς κάτι ἀποδεκτό (καί) ἀπό Χριστιανούς (Σημείωση: ἀρκεῖ νά περιηγηθεῖ κανείς στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως, ἀλλά καί σέ γνωστά “ἐκκλησιαστικά” ἱστολόγια) ἡ δίωξη Κληρικῶν καί πιστῶν γιά τόν παραδοσιακό καί κανονικό ἑορτασμό τῆς Ἀναστάσεως ὅπως ἔχει καθιερωθεῖ ἀπό αἰῶνες στήν Ἐκκλησία! Ὅσο γιά τήν προσχηματική διασύνδεση εἰδικά αὐτοῦ μέ τόν κορωνοϊό, εἶναι ἐντυπωσιακό ἐπίσης πόσοι τό ἀνέχονται στή λογική τους, ἀποδεικνυόμενοι ἔτσι ἀνοηταίνοντες!

Δημ. Κ. Ἀναγνώστου, Θεολόγος Απόσπασμα από το άρθρο του, Δύο φοβερά σημεῖα ἐκτροχιασμοῦ καί ἀποστασίας. Που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο, Ορθόδοξος Τύπος κ.ά.