Η ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΗΝ ΜΩΣΑΪΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

… Ο Κύριος αναστήθηκε μετα την έκτη ώρα της νυκτὸς (12 το βράδυ ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ).

ΑΓ. ΝΙΚΟΔΉΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΕΟΡΤΟΔΡΟΜΙΟ Β’ ΤΌΜΟΣ, ΣΕΛ. 177. Μετάφραση Ιερομ. Βενεδικτου.