Ἀπὸ τοὺς λόγους τοῦ Ἁγίου Κόνωνος τοῦ Βαπτιστῆ:

(Ἡ μνήμη του ἑορτάζεται τὴν 19ην Φεβρουαρίου)

«Ὅποιος ὑποφέρει τὸν πόλεμο τῆς σάρκας
καὶ δὲν συγκατατίθεται στοὺς πορνικοὺς λογισμούς,
αὐτὸς θὰ ἀξιωθῆ νὰ λάβη ἀπὸ τὸν Θεό στέφανον Μαρτυρίου.»

(ἀπὸ τὸ Γεροντικὸ