Ζούμε σε εποχή σύγχυσης και διάδοσης αιρέσεων και πλανών. Μία τέτοια πλάνη που διαδίδεται εντόνως ανάμεσα στους Χριστιανούς Ελληνικής καταγωγής, αποτελεί και η Χιλιαστικού τύπου διδασκαλία περί «ΑΝΑΛΑΜΠΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» !!!

Όπως διάφοροι Προτεστάντες αιρετικοί διδάσκουν μία επίγεια «μεσοβασιλεία» του Χριστού με υλική ευμάρεια διάρκειας 1000 ετών….έτσι και ορισμένοι εξ ημών διαδίδουν «ευσεβείς πόθους» περί «Μαρμαρωμένου Βασιλιά» και «επιστροφής της Κωνσταντινούπολης στους Έλληνες», περί «θριάμβου της Ορθοδοξίας σε όλο τον κόσμο», αποκοιμίζουν έτσι τις συνειδήσεις των απλοϊκών ανθρώπων.

Υλική ευμάρεια και ειρήνη υπόσχονται διάφοροι θεομπαίχτες και πατριδοκάπηλοι στο όνομα «Εξαδάκτυλων», «Βασιλέων της Πενίας» και «Βατάτζηδων» !!!

+++++++++++++++++++

Ονειρεύονται ξύπνιοι ορισμένοι και θεωρούν ότι ακόμη και «χωρίς ντουφεκιά ……το ξανθό γένος θα μας δώσει την Πόλη»!!!

Βλέπετε εμείς οι Έλληνες πρέπει να «θριαμβεύσουμε ξανά»! Να «ευαγγελίσουμε την οικουμένη» !

Δεν πειράζει που είμαστε μέσα στην αμαρτία και τον υλισμό…….

Δεν πειράζει που είμαστε από τους κορυφαίους λαούς στις ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ……

Δεν πειράζει που ψηφίζουμε αντιχριστιανικά κόμματα και ιδεολογίες να μας κυβερνούν….

Δεν πειράζει που έχει γεμίσει η χώρα μας με αιρέσεις, αποκρυφιστές, παγανιστές, άθεους και υλιστές…..

Δεν πειράζει που γίνονται παρελάσεις «υπερηφανίας» ομοφυλοφύλων …….

Δεν πειράζει που η αγάπη έχει ψυχρανθεί και ο καθένας κοιτάει την πάρτη του….

Δεν πειράζει που φτωχοί και άστεγοι υποφέρουν στους δρόμους…..

Δεν πειράζει που πολλοί Εκκλησιαστικοί ηγέτες και θεολόγοι αδιαφορούν για το Ποίμνιο, δεν το κατηχούν και διαγκωνίζονται για το ποίος θα φιλήσει πρώτος την παντόφλα του Πάπα……

Δεν πειράζει που υπάρχει υπογεννητικότητα και γηράσκει ο πληθυσμός της χώρας με ολέθριες εθνικές και οικονομικές συνέπειες….

Δεν πειράζει που αλλοιώνεται η πληθυσμιακή σύσταση της πατρίδος……..

Δεν πειράζει που η νεολαία μας δεν γνωρίζει τι εορτάζουμε στις ημερομηνίες των εθνικών επετείων…


Δεν πειράζει που αν πάμε στο δρόμο και ρωτήσουμε 10 άτομα πόσα βιβλία έχει η Καινή Διαθήκη……θα απογοητευθούμε από τις απαντήσεις…..

=================

Τίποτα από όλα αυτά δεν πειράζει και δεν ταράζει τον ύπνο μας…….μόνο την Κωνσταντινούπολη να πάρουμε και να τρώμε με χρυσά κουτάλια με τον Βασιλιά της Πενίας !!!

Και φυσικά στο όμορφο αυτό όνειρό μας όλο και κάποιον ρόλο θα παίξει η «οργάνωση Έψιλον» και οι «Ολύμπιοι ΕΛ» !!!
Η Αγία Γραφή έχει προφητεύσει για εποχές σαν την δική μας :

Β ΤΙΜΟΘΕΟΝ 4: 3 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, 4 καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.

Αρέσκονται στα ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ οι ανθρώποι. Σε θεωρίες περίεργες που τους γαργαλάνε τα αυτιά.

Α ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 7: 29 τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὁ καιρὸς συνεσταλμένος τὸ λοιπόν ἐστιν, ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσι, 30 καὶ οἱ κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες, καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες, καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες, 31 καὶ οἱ χρώμενοι τῷ κόσμῳ τούτῳ ὡς μὴ καταχρώμενοι· παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου.

Ενώ η Γραφή λέγει ότι ο «καιρὸς συνεσταλμένος τὸ λοιπόν ἐστιν» και ότι «παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου», ορισμένοι περιμένουν εποχές δόξας και ευμάρειας με τον «Εξαδάκτυλο»….!

Β ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 2: 3 μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, 4 ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον Θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς Θεὸν καθίσαι, ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἐστὶ Θεός.

Α ΙΩΑΝΝΟΥ 2: 18 Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστὶν.

Ο Αντίχριστος έρχεται καλπάζοντας και οι ψευδοπροφήτες περιμένουν … τον «Μαρμαρωμένο Βασιλιά» !

ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 3:1 τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος, 2 τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς

Οι ψευδοδιδάσκαλοι της «αναλαμπής» φρονούν τα επίγεια….λαχταρούν επίγειες Βασιλείες και δόξες .

ΙΕΡΕΜΙΑΣ 14: 15 διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος περὶ τῶν προφητῶν τῶν προφητευόντων ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου ψευδῆ, καὶ ἐγὼ οὐκ ἀπέστειλα αὐτούς, οἳ λέγουσι· μάχαιρα καὶ λιμὸς οὐκ ἔσται ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης· ἐν θανάτῳ νοσερῷ ἀποθανοῦνται καὶ ἐν λιμῷ συντελεσθήσονται οἱ προφῆται.


Όμοια με την εποχή του Προφήτου Ιερεμία είναι και η σημερινή. Εποχή αποστασίας από τον Θεό που έχει φέρει και θα φέρει και άλλα δεινά αν δεν μετανοήσουμε. Όπως τότε οι ψευδοπροφήτες έλεγαν ευχάριστες ψευδοθεωρίες στον λαό περί «ειρήνης» και «ευμάρειας»….. ενώ ο Ιερεμίας ως αληθινός Προφήτης προέλεγε δυσάρεστα πράγματα , την αιχμαλωσία στην Βαβυλώνα εξ αιτίας των αμαρτιών και της Ειδωλολατρίας ! Ο λαός όμως αντί να μετανοήσει για τα αίσχη του άκουγε τα «ωραία λόγια» των ψευδοπροφητών και έστρεφε την πλάτη στον Θεό και τους Προφήτες του!

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ