Ο Αντίχριστος θα πάρει την καθέδρα της υγείας…
Είναι μια γρίπη που θα έρθει.
Θα μοιάζει με γρίπη.
Μια κατασκευασμένη ασθένεια.
Συνιστάται η αποφυγή κάθε είδους εμβολιασμού.
Όσοι δεν εμβολιαστούν θα απομονώνονται…»
(Ειπώθηκαν το 2012)

π. Σάββας Αχιλλέως