Μηχανισμοί απόκρυψης κρουσμάτων και θανάτων στους εμβολιασμένους.