_______________________________

» το πρόσωπόν σου νίψαι»

Από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, (κεφάλαιο στ΄, 14-21). Εξηγεί ο πατήρ Μιχαήλ :


Το ανθρώπινο πρόσωπο αποτελεί αισθητήριο κέντρο του σώματος εξωτερικά, εφόσον σε αυτό λειτουργούν μία προς μία όλες οι αισθήσεις.

 Τα ερεθίσματα, που συλλέγουν οι αισθήσεις, μεταφέρονται, μέσω του νευρικού συστήματος στο νοερό σύστημα του ανθρώπου, την ψυχή.

Άρα το πρόσωπο συνδέεται άρρηκτα με τον ψυχισμό του ανθρώπου.

Από το βιβλίο του Πατρός Μιχαήλ Σιριβιανού: Λόγος ελπίδας και ζωής», τόμος δεύτερος, Αληθινή νηστεία, σελίδα 90.