Απίστευτα πράγματα. Αδιανόητες πληροφορίες.

Χρειάζεται κανείς αντοχές που μόνο στον Άγιο Τριαδικο Θεό μπορεί να βρεί. Με μετάνοια φροντισμένη και πολλή, τακτική προσευχή.

https://rumble.com/vgiis7-27738007.html