Είναι μιά κορυφαία στιγμή του Όρθρου.

Στεκόμαστε όρθιοι, ακίνητοι και με σεβασμό.

Ο πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης, εξηγεί :


Ο Εξάψαλμος συµβολίζει τήν Κρίση.

Γι’ αυτό, όταν διαβάζεται ό Εξάψαλµος, καλά είναι ό νους να πηγαίνη στην ώρα της Κρίσεως.

Ό Εξάψαλµος έξι-έπτά λεπτά κρατά.

Στην πρώτη στάση ούτε σταυρό δεν κάνουµε, γιατί ό Χριστός τώρα δεν θά έρθηγιά νά σταυρωθή, αλλά θά έρθη ώς Κριτής.

++++++++++++++++++++

Γέροντα Παίσιου Λόγοι Β