Ομάδα γονέων μαθητών Λυκείων του Δήμου Θερμαϊκού αντέδρασαν στην υποχρεωτικότητα των self test με το άνοιγμα των Λυκείων καταθέτοντας έγγραφα δήλωσης άρνησης υποβολής σε τεστ ανίχνευσης SARS-CoV-2 στα Λύκεια του Δήμου Θερμαΐκού που φοιτούν τα παιδιά τους ενώ πολλοί γονείς δήλωσαν την αντίθεσή τους με τους μαθητές να μένουν στο σπίτι.

Υποστηρίζουν ότι η ΚΥΑ που επιβάλλει τα υποχρεωτικά self test δεν έχει ψηφιστεί από τον Βουλή για να αποτελεί νόμο άρα ο Έλληνας πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις επιταγές της.

**********************************

Η υποβολή ενηλίκων και ανηλίκων σε διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον COVID-19 συνιστά αναμφισβήτητα ιατρική πράξη και δεν μπορεί να γίνεται χωρίς την ελεύθερη συναίνεση του προσώπου.

Έρχεται δε σε αντίθεση με το άρθρο 5 της Σύμβασης του Οβιέδο του 1997 για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου σε σχέση με εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής – Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική, σύμφωνα με το οποίο «επέμβαση σε θέματα υγείας μπορεί να υπάρξει μόνον αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο δώσει την ελεύθερη συναίνεσή του, κατόπιν προηγούμενης σχετικής ενημέρωσής του.

Το πρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται εκ των προτέρων καταλλήλως ως προς το σκοπό και τη φύση της επέμβασης, καθώς και ως προς τα επακόλουθα και κινδύνους που αυτή συνεπάγεται. …».

Η ανωτέρω σύμβαση κυρώθηκε στη χώρα μας με τον Ν. 2619/1998 και, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, αποτελεί εσωτερικό δίκαιο και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόμου. Καμμία ΚΥΑ δεν είναι πάνω από τους νόμους και το Σύνταγμα της Ελλάδας. Οι μαθητές έχουν βάσει του άρθρου 16 του Συντάγματος δικαίωμα δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης και δεν τίθεται καμμία άλλη προϋπόθεση,κανένα άλλο κώλυμα για να πάει ο πολίτης να φοιτήσει σε δημόσιο σχολείο.

Παραθέτουν σωρεία λόγων για τους οποίους αρνούνται τα παιδιά τους να υποβάλλονται σε τακτικά self test.

Γονείς και εκπαιδευτικοί είναι εν βρασμώ και τις επόμενες μέρες αναμένεται να πολλαπλασιαστούν οι αντιδράσεις γονέων και εκπαιδευτικών που καταπατώνται τα νόμιμα δικαιώματά τους και των παιδιών τους.

Ένωση πολιτών Δ.Θερμαϊκού “Αινείας