Στο βιβλίο της Γενέσεως που γράφτηκε από τον Μωϋσή, αναφερονται δύο πρόσωπα με το ίδιο όνομα.

Με το όνομα Ενώχ και συγκεκριμένα στα κεφάλαια 4 και 5 (4:17,18 – 5:18).

Ο ένας είναι ο πρώτος γιος του Κάιν του αδελφοκτόνου.

Ο γιός που απέκτησε μετά τον θάνατο του Άβελ και που προς τιμήν του οποίου «έκτισεν πόλιν και κάλεσεν κατά το όνομα αυτού» (4:17)

Ο δεύτερος είναι ο γιος του Ιάρεδ ο εκλεκτός του Θεού, Ενώχ, που «δεν είχε εδώ πόλιν μένουσαν, αλλά την μέλλουσαν επιζητούσε» ( όπως αναφέρει ο Απ. Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του, 11:13-14). Και πράγματι ο Ενώχ, κατέκτησε τον στόχο του.


Ο Ενώχ ήταν παιδί του Ιάρεδ. Ο Ιάρεδ ήταν παιδί του τρίτου γιου του Αδάμ, του Σηθ.

Ο Ενώχ γέννησε τον Μαθουσάλα, τον μακροβιότερο άνθρωπο που ποτέ έζησε στη γη, παρ’ όλο που η δική του ζωή διήρκεσε τόσο λίγο, τριακόσια εξήντα πέντε χρόνια.

Έζησε ζωή άμεμπτης αγνότητας σε περίοδο που ούτε ο Νόμος του Θεού είχε δοθεί, ούτε, φυσικά, κι η μεταγενέστερη του Νόμου Χάρη είχε επιτελεστεί.

Μάλιστα οραματίστηκε την τελική Κρίση που ο Θεός θα κάνει στα τέλη των αιώνων και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε η «μετάθεσή» του, μίλησε στις επόμενες γενιές για την μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Μεσσία που θα ‘ρχόταν και για την τελική Ανάσταση των «κεκοιμημένων αγίων», «ίνα καταποθή το θνητόν υπό της ζωής». (Β΄ Κορ. 10:4)

++++++++++++++++

Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Ενώχ «περιεπάτησεν μετά του Θεού (Γέν. 5:24), όχι ενώπιον του Θεού.

Η πραγματική έννοια του περπατήματος του Ενώχ μετά του Θεού είναι ότι είχε βαθειά και αληθινή πίστη στον Θεό.

Δηλαδή «ευηρέστησεν τον Θεόν» και ότι δεν γεύτηκε θάνατο «διότι μετέθεσεν αυτόν ο Θεός» (Γεν. 5:22-24).

Ας σημειώσουμε ότι ο Μαθουσάλας είχε εγγονό τον Νώε και αυτός είχε απόγονο τον.

Άρα ο δίκαιος Ενώχ έγινε προπάτορας του Ιησού Χριστού.