Πὼς μπορεῖ νὰ πειστεῖ αὐτὸς πού ἀπολαμβάνει τὶς παράλογες καὶ πρόσκαιρες ἡδονές, ὅτι αὐτὸ πού ἀπολαμβάνει δὲν εἶναι ἡ πραγματικὴ ἡδονὴ;

Πώς μπορεί να πειστεί ὅτι ἡ πραγματικὴ ἡδονὴ πρέπει νὰ θεωρεῖται κάποια ἄλλη νοερὴ καὶ άυλη;

Ἡ νοητὴ ἡδονή, αὐτὴ κυρίως εἶναι καὶ λέγεται ἡδονή, διότι μετὰ τὴν ἀπόλαυσή της, προξενεῖ χαρά, ἐνῶ ἡ αἰσθητή καὶ σαρκικὴ ἡδονή, δὲν εἶναι, οὔτε λέγεται ἡδονή, διότι μετὰ τὴν ἀπόλαυσή της, προξενεῖ λύπη στὴν καρδιά.

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης