ἔννοια «τῆς κατ’ οἶκον Ἐκκλησίας», εἶναι Προτεσταντική. Άγνωστη και χωρίς νόημα στην Ορθοδοξία.

Είναι δηλαδή αιρετική.

Το παράξενο είναι ότι κανένας επίσκοπος, κανένας ιερεας δεν μίλησε για το θέμα αυτό.

Μάλιστα στὴν περίπτωση της επιδημίας, ἦρθε γιὰ νὰ ἀντικαταστήσει τὴν λατρεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ κατήργησε ἐπίσης καὶ τὸ μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας.

Άρα σκόπιμα και με δόλο την εισήγαγαν πολιτεία και Ιεραρχία.

Διότι ἄλλο εἶναι ἡ προσευχὴ στὸ σπίτι (ἡ ὁποία ασφαλώς πρέπει να γίνεται, καθημερινά πρωΐ και βράδυ ) καὶ ἄλλο πράγμα εἶναι αὐτὴ ἡ προσευχή, νὰ ἀντικαθιστᾶ τὴν προσευχὴ στὸν ναό.


Ὁ χριστιανὸς πρέπει μετὰ τὸν ναό, νὰ κάνει καὶ τὸ σπίτι του, ὡς ἐκκλησία.

Ἀλλὰ ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἀντικαθιστᾶ τὸν ναὸ μὲ τὸ σπίτι του, οὔτε τὴν προσευχὴ τῆς ἐκκλησίας μὲ τὴν ἀτομικὴ προσευχή.

Οὔτε μπορεῖ ἡ Θεία Λειτουργία νὰ γίνει ἀτομική, μόνο γιὰ κάποιους ἱερεῖς καὶ ψάλτες.