Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος» (11 Οκτωβρίου 2020).

Πρωτότυπος τίτλος : Δαλάϊ Λάμα διαπρύσιος κήρυξ τῆς πανθρησκείας.

=========================

ΔΥΟ ΕΙΝΑΙ τὰ φανερὰ καὶ ἠχηρὰ φερέφωνα τῆς θρησκευτικῆς παγκοσμιοποίησης, ὁ «ἀλάθητος» κ. Φραγκίσκος καὶ ὁ «ἐνσαρκωμένος Θεὸς» Δαλάι Λάμα.

Ὁ δεύτερος, ὁ ὁποῖος τὴν περνάει «κοτσάνι» ὡς «ἐξόριστος» στὴ Δύση, περιέρχεται ὅλο τὸν κόσμο καὶ διαλαλεῖ τὴν «ἀνάγκη τῆς θρησκευτικῆς συμφιλίωσης καὶ ἑνότητας», δηλαδὴ προωθεῖ τὴν ταχέως ἐρχομένη πανθρησκεία.

Δεῖτε τί δήλωσε πρόσφατα: «Πρέπει νὰ ἔχουμε δημοκρατία ὄχι μόνο στὸν πολιτικὸ τομέα, ἀλλὰ καὶ στὸν τομέα τῆς θρησκείας. Ἐὰν βρεῖτε κάτι χρήσιμο γιὰ τὸν ἑαυτό σας, ἔχετε τὸ δικαίωμα νὰ τὸ ἐπιλέξετε, αὐτὴ εἶναι δική σας δουλειά. Κάθε ἄτομο πρέπει νὰ ἐξοικειωθεῖ μὲ διάφορες θρησκευτικὲς παραδόσεις καὶ στὴ συνέχεια μπορεῖ νὰ ἐφαρμόσει τὴ θρησκεία ποὺ τοῦ φαίνεται πιὸ πειστικὴ … Μπορεῖ νὰ ἀκολουθήσατε τὸ Βουδισμὸ γιὰ ἀρκετὰ χρόνια καὶ στὴ συνέχεια νὰ ἀνακαλύψετε ὅτι ὁ Χριστιανισμὸς εἶναι πιὸ χρήσιμος. Τότε μπορεῖτε νὰ ἀποχαιρετήσετε τὸ Βούδα καὶ νὰ ἐπιλέξετε τὸ Χριστιανισμὸ γιὰ τὸν ἑαυτό σας. Μοῦ φαίνεται ὅτι αὐτὸ δὲν εἶναι πρόβλημα. Τὸ πιὸ σημαντικὸ εἶναι νὰ χρησιμοποιήσετε τὴ θρησκεία, γιὰ νὰ μεταμορφώσετε τὰ συναισθήματά σας, γιὰ νὰ κάνετε τὸν ἑαυτὸ σας πιὸ εὐγενικὸ!

Ἰδοὺ ἡ δαιμονικὴ δολιότητα τοῦ οἰκουμενισμοῦ, ἡ ἄμβλυνση τῶν θρησκευτικῶν πίστεων, διὰ τῆς σχετικοποιήσεως τῶν θρησκειῶν. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ «αὐτοῦ ἁγιότης» συστήνει τὴν ἀλλαγὴ θρησκείας, «σὰν πουκάμισο», ἀφοῦ ὅλες «ὁδηγοῦν στὸν ἴδιο Θεό»!


   Τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι ἀπὸ τέτοιες «μοντέρνες» ἰδέες διακατέχονται καὶ πολλοὶ «δικοί» μας ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες, τὶς ὁποῖες φροντίζουν νὰ τὶς διαδίδουν ἀρκούντως, χωρὶς φόβο Θεοῦ Δαλάϊ Λάμα διαπρύσιος κήρυξ τῆς πανθρησκείας.

.