«Στην Θεία Λειτουργία βρίσκεται η δύναμή μας εναντίον των πλέον ισχυρών εχθρών μας.

Βρίσκεται η νίκη κατά των παθών, τα οποία συχνά μας προσβάλλουν.

Βρίσκεται το φως των ψυχών μας, η ελπίδα και η καταφυγή μας».

Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

Επομένως, όλοι καταλαβαίνουμε…