Ἡ ἡδονὴ βρίσκεται στὸ μέτρο, ἐνῶ στὴν ὑπερβολὴ βρίσκεται ἡ ἀναισθησία. Ἀπόλαυσε τὰ πάντα, ἀλλὰ μόνο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ν’ ἀπομακρύνεσαι.

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος