Ο ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ ΜΟΥ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΣ

ΜΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ ΣΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΜΑΣ!

Τοῦ π. Βασιλείου Βολουδάκη

Ὁ δεινός συκοφάντης μου καί μέ διπλῆ δικαστική Ἀπόφαση καταδικασθείς σέ 12μηνη φυλάκιση ὡς «κατ’ ἐξακολούθησιν συκοφάντης» μου.

Ἀπόφαση ἐπικυρωθεῖσα καί μέ τελεσιδικία τοῦ Ἐφετείου (στό ὁποῖο ὁ συκοφάντης μου κατέφυγε), δέν πτοεῖται, ἀλλά ἐξακολουθεῖ νά μέ συκοφαντῇ καί νά μέ διαβάλλῃ, παρά τήν σοβαρή ἀσθένειά του, ὅπως μᾶς ἀνεκοίνωσε ὁ δικηγόρος του, ἰσχυριζόμενος αὐτήν στό Ἐφετεῖο, ὡς τἄχα ἐλαφρυντικό τοῦ καταδικασθέντος κ. Παναγιώτη Τελεβάντου!

Αὐτή τή φορά ξεπέρασε κάθε ὅριο ἀναισχυντίας καί προκλητικότητος, γράφων ἀπολύτως ψευδῶς καί ἐπί λέξει ὅτι: « Ο των Εξαρχείων Γέρων (σημ.:ἔτσι μέ ἀποκαλεῖ εἰρωνικά) ισχυρίζεται ότι συνάντησε προσωπικά τον Μακαριώτατο και ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είναι ενήμερος ότι ο προσφιλής Γέρων τον υποστηρίζει. Προσέθεσε, μάλιστα, ότι ο Αρχιεπίσκοπος τηρεί συνετή στάση και το μέτρο για το κλείσιμο των ναών εξαιτίας του κορωνοιού, ενώ αφήνει ελεύθερους ορισμένους κληρικούς -όπως λ.χ. τον σεβαστό Γέροντα π. Βασίλειο Βολουδάκη- να λένε ασύδοτα τα δικά τους»!
Καί προσθέτει τά ἑξῆς φρικτά συμπεράσματα τοῦ μυθιστορήματος, πού ἔπλασε: «Με άλλα λόγια κατηγορείται ο Αρχιεπίσκοπος ως διπλοπρόσωπος, ο οποίος άλλα λέγει στην κυβέρνηση και διακηρύττει δημόσια και αλλα βυσσοδομεί στα παρασκήνια, αφού, σύμφωνα με τον σεπτό Γέροντα Βασίλειο, έδωσε το ασύδοτο στους κληρικούς του να κοπρίζουν τις ενορίες τους, αλλά και το διαδίκτυο, με τις εξωφρενικές και επικίνδυνες συνωμοσιολογίες τους.»!Πόθεν ἤντλησε τίς πληροφορίες του ὁ κ. Τελεβάντος περί τῶν ἀνωτέρῳ καί, κυρίως, τά περί τῆς συναντήσεώς μου μέ τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπόν μας, τόν ὁποῖο ἔχω νά συναντήσω (ἔστω γιά νά λάβω τήν εὐχή του), πλέον τοῦ ἔτους; Τό μόνο, πού ἀληθεύει εἶναι αὐτό, πού εἶπα καί μέσῳ τῶν διαδικτυακῶν μου ὁμιλιῶν, ὅτι «ὁ Μακαριώτατος γνωρίζει τά ὅσα λέγω (σημ.: ἐφ΄ὅσον δέν εἶναι κρυφά ἀλλά ὅλα εἶναι ἀνηρτημένα στό διαδίκτυο καί δημοσιευμένα στό περιοδικό μας «ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ», τό ὁποῖο ἀποστέλλεται στόν Μακαριώτατον), ἀλλά σέβεται τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα καί τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου καί σ’ αὐτό πρέπει νά τόν μιμηθοῦν καί ἄλλοι Ἱερᾶρχες», διότι ἐκ νεότητός του μάχεται τόν φασισμό, ὁποιασδήποτε μορφῆς.

Δέν εἶπα, οὔτε ἔγραψα ποτέ ὅτι ὁ Μακαριώτατος ἐγκρίνει ἤ συμφωνεῖ μέ αὐτά πού λέγω ἤ γράφω.

Γιατί δέν μέ φέρει σέ ἀντιπαράθεση μέ τούς πληροφοριοδότες του, ἀλλά πάντοτε κρύβεται, χωρίς ἀποδεικτική ἀξιοπιστία καί στοιχειῶδες χριστιανικό θάρρος; Νά μᾶς φέρῃ ὀνόματα καί ἐπίθετα τῶν πληροφοριοδοτῶν του, ἄλλως εἶναι γιά ἄλλη μιά φορά δεινός συκοφάντης!

Τί, ἐπί τέλους, ἐπιδιώκει ὁ συκοφάντης μου κ. Τελεβᾶντος, ἐμπλέκων ἀκόμη καί τόν Μακαριώτατον στὀ ἄθλιο συκοφαντικό παιχνίδι, πού ἀπό δεκαετίας ἔχει ἀρχίσει ἐναντίον μου, συκοφαντών χωρίς καμμιά ἀπόδειξη τό πρόσωπό μου;

Πρός τί ἡ φασιστική ἐπιδιωξή του νά θέλῃ νά ἐξαφανίσῃ, ὅποιον διαφωνεῖ μαζί του;

Ἡ συμπεριφορά του αὐτή, ὅπως μοῦ εἶπε Νομικός, πού μέ πληροφόρησε γιά τό δημοσίευμα Τελεβάντου (διότι πρό πολλοῦ ἔχω παύσει νά ἀσχολοῦμαι μαζί του) εἶναι νέο σοβαρό Ποινικό ἀδίκημα.

Ὡστόσο, κρατῶντας αὐτό, περιορίζομαι στό νά περιμένω τήν Ἀπόφαση καί τοῦ Ἀστικοῦ Δικαστηρίου, τό ὁποῖο ἔχει ἐκδικάσει τήν προσφυγή μου ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2020 καί σύντομα θά ἀποφανθῇ καί γιά τά περιοριστικά μέτρα καί γιά τήν χρηματική ἀποζημίωση, πού πρέπει νά καταβάλῃ ὁ κ. Τελεβᾶντος γιά τίς ἐναντίον μου κατ’ ἐξακολούθησιν συκοφαντίες του, Ἀπόφαση ἡ ὁποία εἶναι ἐκτελεστή, παρά τήν ἀμερικανική του ὑπηκοότητα.

Ἐπί πλέον, τόν δεσμεύω ἐνώπιον τοῦ Ἐνανθρωπήσαντος Χριστοῦ μας, γιά τήν ἀμετανοησία του καί τίς φρικτές του συκοφαντίες, ἰδίως στά τῆς Πίστεως καί Ὀρθοδοξίας μου (γιά τήν Ὁποία Πίστη τους, οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας ἀναθεμάτιζαν τούς ἀμετανοήτους συκοφάντες τους) καί θά τοῦ ζητήσω λόγον ἐνώπιον τοῦ Φοβεροῦ καί Φρικτοῦ Βήματος τοῦ Χριστοῦ μας!

Ἄς ἀναλογισθῇ, σέ ποιά φρικτή πορεία βαδίζει καί ὅτι τό τέλος ὅλων μας ἐγγύς!