Το 1871 εμφανίστηκε στην Κωνσταντινούπολη μιά φοβερή αρρώστια. Η χολέρα.

Είχε χιλιάδες θύματα.

Χιλιάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας. Πέθαιναν καθημερινά.

Ο Σουλτάνος είχε τρομάξει πραγματικά και πολύ γρήγορα κυκλοφόρησε η ηροφορία πως έψαχνε κάποιον τρόπο ώστε να πάψει, να εξαφανιστεί η τρομακτική (τότε) και ανίατη ασθένεια.

Τότε ο Πατριάρχης Άνθιμος ο Στ΄ του συνέστησε να φέρει από το Άγιον Όρος την Τιμία Ζώνη της Παναγίας.

Ο σουλτάνος τον άκουσε και έστειλε ιδιαίτερο ατμόπλοιο στον όρμο της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, για να παραλάβει την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου.

Την μετέφερε στην Βασιλεύουσα όπου και άρχισαν οι λιτανείες αμέσως.


Η Τιμία Ζώνη παρέμεινε για σχεδόν τρείς μήνες στην Πόλη και καθημερινά τελούνταν λειτουργίες, παρακλήσεις και αγρυπνίες.

Καί υπήρξε αποτέλεσμα. Η Παναγία, εξαφάνισε την τρομερή και θανατηφόρα νόσο.

Σημειώνουν οι ιστορικοί της περιόδου εκείνης ότι “Οἱ κάτοικοι περιέβαλλον την ζώνην της Θεοτόκου διὰ μεγάλων τιμῶν, ὁ δὲ Σουλτάνος ἐδωρήσατο αὐτῇ πολὺν χρυσόν.”


Με την Πίστη οι σκκαβωμένοι έπειθαν τους δυνάστες και βοηθούσαν τους ανθρώπους.

Σήμερα φαίνεται ότι αντιστράφηκαν τα πράγματα.

Επειδή την Πίστη την αντικατέστησε η λογική. Δηλαδή δεν υπάρχει πίστη.