Είναι αλήθεια ότι την σιωπή την αγαπούσαν όλα τα μεγάλα πνεύματα, διότι βαθέως αισθάνονταν την αλήθεια της λαϊκής παροιμίας: η ομιλία είναι άργυρος, η σιωπή όμως, είναι χρυσός.

Κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, από την προσωπική του εμπειρία γνωρίζει, ότι ο εαυτός του δεν είναι εκείνος περί του οποίου ομιλεί, παρά ο εαυτός τον οποίο αποσιωπά.

Όχι εκείνο το οποίο αποσιωπά εκουσίως, αλλά εκείνο το οποίο αποσιωπά αναγκαίως, διότι αδυνατεί να το εκφράσει.

Οι συζητήσεις μας στον κόσμο, είναι σαν τα ψιλά κέρματα με τα οποία εξαγοράζουμε τον εαυτό μας, ενώ το μέγα νόμισμα παραμένει εντός μας μη φανερούμενο.

– – – – – – – – – – – – – –

Εξάλλου όλα τα μεγάλα στοιχεία είναι πολύ σιωπηλά και ο ίδιος ο Θεός ο πλέον σιωπηλός των πάντων, ενώ όλα τα μικρά πράγματα είναι ομιλητικά.

Τι περίεργο, λοιπόν, το ότι όλα τα μεγάλα πνεύματα είναι σιωπηλά;

_____________________
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς