Ὅταν αποφασίσεις νά διαβάσεις τον λόγο Θεοῦ, νά παρακαλείς, πρίν ξεκινήσεις, τόν Θεό να σου ἀνοίξει τά μάτια τῆς ψυχῆς σου, ὥστε νά μήν περιοριστεῖς στό νά διαβάζεις μόνο αὐτά πού γράφτηκαν ἀλλά καί νά τά ἐκτελεῖς, καί ἔτσι νά μή γίνει καταδίκη ἡ μελέτη.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος