Ομως δημοκρατία χωρίς κράτος δικαίου δεν νοείται. Και η Ευρώπη είναι πάνω από όλα μια Ενωση δικαίου

++++++++++++++++++

Από συνέντευξη της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην εφημερίδα των Συντακτών.