Μέχρι χθες, εννέα άνθρωποι στον Ναό.

Υπάρχει κίνδυνος.


Από σήμερα, εικοσιπέντε.

Τί άλλαξε;