Συνεχίζουμε μέ το δεύτερο μέρος της σπουδαίας αυτής επιστολής προς τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη.


5. Θεοποιήσατε τόν κορωνοϊό καί κάποιους εἰδικούς Ἐπιστήμονες. Καλέστε, παρακαλῶ, καί τούς Ἐπιστήμονες ἐκείνους πού ἔχουν διαφορετική ἄποψη καί μή μᾶς κατηγορεῖτε ὅλους ὡς «ψεκασμένους» καί «συνομωσιολόγους».

Συκοφαντοῦν ἐκεῖνοι πού δέν ἔχουν ἐπιχειρήματα.

Ἀκοῦστε τουλάχιστον τόν Παγκόσμιο Ὀργανισμό Ὑγείας ὁ ὁποῖος στίς 26 Ὀκτωβρίου 2020 ἀνακοίνωσε ἐπίσημα «ὅτι ὁ κορωνοϊός εἶναι μιά ἥπια ἕως μέτρια ἴωση, ἡ θεραπεία τῆς ὁποίας δέν ἀπαιτεῖ νοσηλεία στό νοσοκομεῖο, ἀλλά περίθαλψη στό σπίτι».

Γιατί ἐπιβάλλατε τή μάσκα πού δρᾶ ὡς φίμωτρο παρά ὡς μέσο προστασίας;

Ὁ κ. Σωτήρης Τσιόδρας εἶχε δηλώσει ὅτι δέν χρησιμεύει σέ τίποτε ἡ μάσκα καί ὁ ΠΟΥ εἶχε δημοσιεύσει ὁλόκληρη ἔκθεση, γιατί δέν πρέπει νά φοράει ὁ ὑγιής πληθυσμός μάσκα – οἱ δέ πάνινες εἶναι ἐντελῶς ἀκατάλληλες. Τελικά, ἡ μάσκα ἔγινε μέ τό φόβο τοῦ προστίμου τό «πιό σημαντικό ὅπλο σας. Γιά τό χριστιανό, ὅμως, τόν κατά Θεό πλασθέντα ἄνθρωπο ἡ μάσκα εἶναι ἀθεοφοβία, ἀσέβεια καί ἄρνηση τῆς Παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ καί βλασφημία κατά τοῦ Δεσποτικοῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μας, τῶν ἱερῶν Εἰκόνων καί ἱερῶν Λειψάνων, κι ἄς τή φοροῦν ἀκόμη καί Μεγαλόσχημοι Κληρικοί!!!


Ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί ἡ Διεθνής Νομοθεσία γιά τήν εὐζωία τῶν ζώων (“Animal welfare”) ἀπαγορεύει τό φίμωτρο καί κάθε ἄλλου εἴδους ἀντικείμενο πού παρακωλύει τήν ἐλεύθερη ἀναπνοή καθαροῦ ἀέρα καί τήν λήψη τροφῆς, γιατί προκαλεῖ δυσφορία καί ψυχική διαταραχή στά ζῶα. Πῶς εἶναι, λοιπόν, δυνατόν, σεῖς νά θέλετε μέ τόση αὐταρχικότητα νά ἐπιβάλλετε στούς πολίτες σας τήν μάσκα-φίμωτρο, καθιστώντας μας ὑποδεέστερους τῶν ζώων»; (Ἀπό τό ἄρθρο τοῦ Κ. Βαθιώτη, Ἀναπληρωτή Καθηγητή Νομικῆς Σχολῆς Δ.Π.Θ. μέ τίτλο: «Πρωθυπουργική τρομοκρατία…»).

++++++++++++++++++++

Ὁ Δρ. Harvey Schonwald, Οὐρολόγος στό Spring Hill Florida τῶν ΗΠΑ, ὑπογράμμισε: «Μιλῶ στούς Ἕλληνες, στή χώρα πού γεννήθηκε ἡ δημοκρατία, καί σᾶς λέω ὅτι αὐτή εἶναι πού κινδυνεύει περισσότερο καί ὄχι ἡ ὑγεία μας. Ἔχουμε ἑνωθεῖ γιατροί ἀπό ὅλον τόν κόσμο γιά νά σᾶς ποῦμε γιά τήν τεράστια ἀπάτη. Ὅμως τά ΜΜΕ παγκοσμίως μᾶς φιμώνουν. Δέν μᾶς δίδουν τό λόγο στά κανάλια σέ καμία χώρα γιά νά μάθετε τήν ἀλήθεια. Ἡ παγκόσμια ἐπιστημονική κοινότητα, λοιπόν, δέν εἶναι ἀποκλειστικά αὐτοί πού δείχνουν, ἀλλά εἶναι καί αὐτοί ἐδῶ. Καί εἶναι πάμπολλοι ἄλλοι, ἐπίσης, πού ἁπλά δέν ἔχουν βῆμα ἔκφρασης».

________________________

Καί ὁ Ντοστογιέφσκι ἀναφέρει: «Τρία πράγματα μᾶς θυμίζουν τόν χαμένο παράδεισο: Τό ἄρωμα τῶν λουλουδιῶν, τό κελάιδημα τῶν πουλιῶν καί τό γέλιο τῶν παιδιῶν».

Ἄς διδαχθοῦμε καί ἄς ἀφυπνισθοῦμε καί ἀπό τήν παρρησία τῆς Ἀγγελικῆς, μαθήτριας τῆς Γ΄ Γυμνασίου, πού ἦταν Σημαιοφόρος κατά τήν 28η Ὀκτωβρίου – και πρός τιμήν της – δέν φόρεσε μάσκα παρά τήν πίεση ἀπό τούς ἐκπαιδευτικούς της, ὁμολογεῖ: «Ἡ μάσκα εἶναι «βολική», γιατί μπορεῖς νά τρῶς, νά μιλᾶς μέσα στό μάθημα καί ὁ καθηγητής νά μή σέ βλέπει. Δέν εἶναι, ὅμως, στ’ ἀλήθεια βολική, γιατί δέν μπορεῖς νά ἀναπνεύσεις καί δέν εἴμαστε ἐγκληματίες γιά νά κρύβουμε τό πρόσωπό μας. Τό πρόσωπό μας εἶναι «κατ’ εἰκόνα» τοῦ Θεοῦ, ἄρα δέν πρέπει νά τό κρύβουμε».

Σχετικά μέ τήν ἀποτυχημένη τηλεκπαίδευση πού τόσο ταλαιπωρεῖ τά παιδιά, τούς νέους καί τούς ἐκπαιδευτικούς, ἄς λάβετε ὑπόψη σας τήν ὁμολογία τοῦ Γιάννη, μαθητή τῆς Α΄ Γυμνασίου: «Τήν ὥρα πού κάνουμε μάθημα, διαδικτυακά, ἀπό κάποια στιγμή καί μετά μέ πονάει τό κεφάλι μου, ἀπό τά ἀκουστικά καί τή συνεχή χρήση τοῦ ὑπολογιστή καί δέν μπορῶ νά συγκεντρωθῶ. Ἐπίσης, κάποιοι μαθητές παρασύρονται καί γράφουν συνεχῶς στό hat μέ τούς ἄλλους μαθητές καί δέν προσέχουν… Μετά τό τέλος τοῦ μάθηματος, νιώθω ὅτι ἀκόμη φοράω τά ἀκουστικά καί διαρκῶς ἀκουμπάω τά χέρια στά αὐτιά μου γιά νά σιγουρευθῶ ὅτι δέν τά φοράω. Ἀκόμη, ὅταν τελειώνει τό μάθημα ἔχω πολύ μεγάλο πονοκέφαλο καί νιώθω πολύ περίεργα. Ἀνυπομονῶ νά ξανανοίξουν τά σχολεῖα, γιατί ἄν συνεχιστεῖ ὅλο αὐτό τό πράγμα ἀργά ἤ γρήγορα τό κεφάλι μου θά «ἐκραγεῖ!».


Ὅσον ἀφορά δέ τό περιβόητο ἐμβόλιο πού περιμένετε γιά νά λύσει τό πρόβλημα, πρέπει νά γνωρίζετε, ὅτι σύμφωνα μέ τούς εἰδικούς Ἐπιστήμονες ἀπαιτοῦνται νά περάσουν 6-8 χρόνια δοκιμασίας γιά νά εἶναι ἀσφαλές. ἑπομένως, ἀποτελεῖ θανατηφόρο κίνδυνο γιά τούς ἀνθρώπους, ἐάν χρησιμοποιηθεῖ ἐσπευσμένα.

_______________________

6. Τί νά ποῦμε γιά τήν ἀνθελληνική στάση σας στά Ἐθνικά θέματα!

α. Ὑποσχεθήκατε στόν ἑλληνικό λαό ὅτι θά ἀγωνιστεῖτε γιά νά μήν ὑπάρξει ἐκχώρηση τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας στό Σλαβικό μόρφωμα καί κρατίδιο τῶν Σκοπίων. Ὄχι μόνο δέν ἀκυρώσατε τήν ἐπαίσχυντη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἀλλά ἔκπληκτοι ἀκούσαμε τό Σεπτέμβριο τοῦ 2020 τόν Πρωθυπουργό Ζάεφ νά λέει στό Euronews τά ἑξῆς: «Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εἶχε ἤδη τήν εὐκαιρία νά δείξει τή στάση του ἀπέναντι στή Βόρεια Μακεδονία… Ἔδωσε μάχες γιά ἐμᾶς, μάχες γιά τό εὐρωπαϊκό μας μέλλον, γιά τή συμμετοχή στό ΝΑΤΟ καί εἶμαι πολύ εὐχαριστημένος… Ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν ἔχει τελειώσει. Τελείωσε. Τώρα ἄς συνεργαστοῦμε… Καί εἶμαι πολύ χαρούμενος πού ὁ Πρωθυπουργός τοῦ Νότιου γείτονά μας ἔδωσε μάχη γιά τόν εὐρωπαϊκό δρόμο τῆς Β. Μακεδονίας. Ὅσα ἔχει κάνει ἀπό τή στιγμή πού ἔγινε Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδας εἶναι μόνο θετικά γιά τή Β. Μακεδονία…».

Δοξάζουμε τό Θεό, πού ἡ Βουλγαρία τό Νοέμβριο ἄσκησε Βέτο στήν ἔνταξη τῶν Σκοπίων στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ζητώντας ἀπό τήν κυβέρνηση τῶν Σκοπίων νά ἀναγνωρίσει ὅτι ἀποτελεῖ τμῆμα τῆς Βουλγαρικῆς ρίζας. ὅτι δέν ὑπάρχει «μακεδονική γλώσσα» καί «μακεδονική ἐθνότητα», γιατί ἡ λεγόμενη «μακεδονική γλώσσα» εἶναι βουλγαρική διάλεκτος. Τοιουτοτρόπως, ἡ Βουλγαρία ἔδωσε ἠχηρό ράπισμα στήν Καγκελάριο κ. Μέρκελ καί στίς ΗΠΑ, ἀλλά καί σέ σᾶς πού εἴχατε προδοτική στάση γιά τή Μακεδονία καί τόν Ἑλληνισμό, πού δέν ὑπερασπιστήκατε τίς Ἑλληνικές θέσεις, γιατί ἔτσι θά ἀνατρεπόταν καί ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν πού ὑπογράφτηκε ἀπό τόν ἐθνομηδενιστή καί ἀρνησίχριστο πρώην Πρωθυπουργό Ἀλέξη Τσίπρα.

Ντροπή, κ. Πρωθυπουργέ. Ἐάν δέν σεβαστήκατε τήν Ἐθνική μνήμη τῶν Μακεδονομάχων μέ πρῶτο τόν Παῦλο Μελᾶ, πού πότισαν μέ τό αἷμα τους τήν ἁγιοτόκο καί ἡρωοτόκο Μακεδονία, τουναντίον ἄς γνωρίζετε, ὅτι ἡ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ εἶναι ΜΙΑ καί ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

β. Διορίσατε ὡς ἐπικεφαλής τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τόν ἑορτασμό τῶν 200 χρόνων τῆς Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας τήν κ. Γιάννα Ἀγγελοπούλου ἡ ὁποία ἐξαφάνισε ἐντελῶς τήν Ἑλληνική Σημαία καί τό Σταυρό μέ κάποια ἀνόητα σχήματα. Ἐπιδίδεται σέ φολκλορικές ἐκδηλώσεις καί ὄχι στήν προβολή ἁγίων καί ἡρώων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Ὑβρίζει μέ τά ἄλλα μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς τόν ἁγιασμένο Κυβερνήτη τῆς Ἑλλάδος, Ἰωάννη Καποδίστρια καί τόν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Πούλησε τά 2 πλωτά γεωτρύπανα στήν Τουρκία πού φέρουν τήν ὀνομασία «Πορθητής» καί «Γιαβούζ» καί ἀκόμη τό πιό ἐξωφρενικό, κάλεσε τόν δικτάτορα καί αἱμοσταγή Ἐρντογάν νά παραστεῖ στίς ἑορτές γιά τήν Ἐθνική μας Παλιγγενεσία. Τί ἀθλιότητα! Τί ραγιαδισμός!

γ. Καταργήσατε τίς παρελάσεις τῆς 28ης Ὀκτωβρίου γιά τήν ἐποποιία τοῦ 1940 μέ πρόσχημα τή διασπορά τοῦ κορωνοϊοῦ. Γιατί δέν κάνατε τό ἴδιο ὅταν μεταφέρατε λαθρομετανάστες στήν ἐνδοχώρα καί δημιουργήσατε πολλές ἰσλαμικές πόλεις; Μόνο οἱ παρελάσεις γιά τήν 28η κολλάνε κορωνοϊό; Ποιός εἶστε ἐσεῖς πού διαγράφετε τίς θυσίες τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1940 πού μέ τήν ὑπέρτατη θυσία τους ἀπολαμβάνουμε ἐμεῖς τά ἀγαθά τῆς ἐλευθερίας; Πῶς ἐξηγεῖτε τό γεγονός, ὅτι ἀκριβῶς τήν ἑπομένη ἡμέρα ἀφήσατε τούς ἀλλοδαπούς νά κάνουν συγκέντρωση πού ζητοῦσαν δωρεάν σίτιση;

Διάβασα, πώς ὁ ἀείμνηστος πατέρας σας Κων/νος Μητσοτάκης ὑπηρέτησε, ὡς ἔφεδρος Ἀξιωματικός, στόν Ἐθνικό Ἀγώνα τοῦ 1940 ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν τῆς Πατρίδος. Ἄρα, δέν σεβαστήκατε οὔτε τόν πατέρα σας. Αὐτά, σαφῶς, σᾶς διδάσκει ἡ Λέσχη Μπίλντερμπεργκ καί ἐσᾶς καί τήν Ὑπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως καί ὅλους ἐκείνους πού ἀνήκουν σέ διάφορες Μασωνικές Στοές.

δ. Διαρρήξαμε τά ἱμάτιά μας, ὅταν στήν προσφώνησή σας στόν Ὑπουργό Ἐξωτερκῶν τῶν ΗΠΑ Μάικ Πομπέο δηλώσατε: «Σέ λίγο θά γιορτάσουμε τά 200 χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. μιά Ἐπανάσταση πού ἐμπνεύστηκε ἀπό τήν Αμερικανική Ἐπανάσταση…».

Ἀλλά καί ὁ πρώην Πρωθυπουργός Ἀλέξης Τσίπρας καί ἡ θολοκουλτούρα τῆς Ἀριστερᾶς, θεωροῦν ὅτι οἱ ἥρωες πρόγονοί μας εἶχαν ὡς πρότυπο τή Γαλλική Ἐπανάσταση. Μάθετε, λοιπόν, σεῖς ὅλοι οἱ ἀπάτριδες, πώς στήν Α΄ Ἐθνοσυνέλευση (Ἰανουάριος 1822) διακήρυξαν: «Ὁ κατά τῶν Τούρκων πόλεμος ἡμῶν, μακράν τοῦ νά στηρίζεται εἰς ἀρχάς τινας δημαγωγικάς καί στασιώδεις ἤ ἰδιωφελεῖς… Εἶναι πόλεμος ἱερός, εἶναι πόλεμος Ἐθνικός».

7. Ἡ ἐλευθερία, κ. Πρωθυπουργέ, εἶναι θεόσδοτο δῶρο πού μᾶς τήν χάρισε ὁ Χριστός μας μέ τό Σταυρό καί τήν Ἀνάστασή του. Μήπως, ὅμως, δέν ἔχουμε δημοκρατία; Ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος Μεδιολάνων ἐπισημαίνει: «Δέν ὑπάρχει πιό εὐχάριστο πρᾶγμα γιά τό λαό ἀπό τήν ἀγάπη αὐτῶν πού κυβερνοῦν γιά τήν ἐλευθερία τῶν ὑπηκόων τους». καί ὁ φιλόσοφος Σωκράτης: «Θά προτιμοῦσα νά πεθάνω παρά νά ζῶ χωρίς ἐλευθερία».

Ὁ δέ Ἀριστοτέλης λέει: «Ἥκιστα δέ μοχθηρόν ἐστι ἡ δημοκρατία, ἐπί μακρόν γάρ παρεκβαίνει τό τῆς πολιτείας εἶδος». «Ἡ δημοκρατία εἶναι ἡ λιγότερο κακή ἀπό τίς παρεκκλίσεις, δεδομένου ὅτι ἀποτελεῖ σέ πολύ μικρό μόνο βαθμό παρέκκλιση ἀπό τήν πολιτεία» (Ἠθικά Νικομάχεια).

Ὁ Ἀβραάμ Λίνκολν προσθέτει: «Ὅπως δέν θά ἤθελα νά εἶμαι σκλάβος, ἔτσι δέν θά ἤθελα νά εἶμαι οὔτε ἀφέντης. Αὐτό ἐκφράζει τήν ἀντίληψή μου γιά τή δημοκρατία».

Καί ὁ Τόμας Γουίλσον καταλήγει: «Ὁ κόσμος θά γίνει ἀσφαλής μέ τή δημοκρατία».

++++++++++++++++++++++

Συνταγματολόγος Γιώργος Κασιμάτης, στό ἄρθρο του: «…Ἡ κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ στό πλαίσιο τῆς γενικῆς κρίσης», Σεπτέμβριος 2020, ἀναφέρει: « …Τρίτον, γιά τήν ἐπιβολή τῶν μέτρων χρησιμοποιήθηκαν ἐπιτυχῶς καί στίς δύο κρίσεις σέ πλήρη ἔκταση οἱ μέθοδοι τοῦ κοινωνικοῦ σόκ καί τῆς κοινωνικῆς φοβίας, κυρίως δέ τῆς πλύσης ἐγκεφάλου. Μέ αὐτές τίς μεθόδους, πού ἐφάρμοσαν ὅλες οἱ κυβερνήσεις τῆς Δύσης καί ἄσκησε τό σύνολο τῶν ΜΜΕ, προβλήθηκε μέ τόν πιό ἐκφοβιστικό καί τρομοκρατικό τρόπο καταστροφική ἐπικινδυνότητα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί τῆς ἐπιδημίας, πάντοτε δέ μέ ἀσαφεῖς ἐπεξηγήσεις, χωρίς τεκμηρίωση καί μέ ἀποκλεισμό κάθε διαλόγου πού θυμίζουν μεθόδους ὁλοκληρωτισμοῦ. Τέταρτον, καί στίς δύο κρίσεις ἔγινε καί γίνεται συνεχῶς, γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας, τόσο ἐκτεταμένη (ἀπό ὅλη τή Δύση) παραβίαση ὅλων τῶν θεμελιωδῶν ἀρχῶν νομιμότητας: τῶν ἀρχῶν προστασίας τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρώπου, τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς δημοκρατικῆς ἀρχῆς, χωρίς καμιά ἀντίδραση σέ ἐθνικό καί σέ διεθνές ἐπίπεδο καί μέ πλήρη ἀπώλεια τῆς κοινωνικῆς εὐαισθησίας…».


Αύριο το τρίτο μέρος…