(Δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο στις 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, 2020)

Ἡ ἐπιθετικότητα κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, ντυμένη μὲ τὸ προσωπεῖο τῆς ἐπιστήμης, ἔχει γίνει προσφιλὲς θέμα στὰ μέσα ἐνημερώσεως εἰδικὰ γιὰ τὸ θέμα τῆς θείας Κοινωνίας, ἕως ὅτου τὸ Σάββατο 14 Νοεμβρίου ἡ καθηγήτρια ἐπιδημιολογίας κ. Ἀθηνᾶ Λινοῦ, μιλών­τας σὲ ἐκπομπὴ τῆς ΕΡΤ 1, ξεκαθάρισε τὸ ζήτημα.

Εἶχε προηγηθεῖ συζήτηση τῆς δημοσιογράφου κ. Μάριον Μιχελιδάκη μὲ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἰλίου κ. Ἀθηναγόρα, ὁ ὁποῖος εἶχε πεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἐπιστημονικὴ ἀπόδειξη ὅτι μὲ τὴ θεία Κοινωνία μεταδίδεται ὁ ἐπικίνδυνος κορωνοϊός.

Ἡ δημοσιογράφος ζήτησε ἀμέσως μετὰ τὴ γνώμη τῆς κυρίας Λινοῦ γι᾿ αὐτό, ὅπως καὶ γιὰ τὸ ἂν πρέπει νὰ ἀλλάξει ὁ τρόπος μεταδόσεως τῆς θείας Κοινωνίας. Ἡ ἀπάντησή της ἦταν σαφὴς καὶ ἀπόλυτη:

κ. Λινοῦ: Ἐγὼ εἶμαι πιστὴ Ὀρθόδοξη Χριστιανή!… Πρέπει νὰ ἀναγνωρίσω ὅτι ὄντως ἐπιδημιολογικὴ μελέτη, ἡ ὁποία νὰ ἀποδεικνύει ὅτι διὰ τῆς καταπόσεως, ὄχι μόνο τῆς καταπόσεως τοῦ σάλιου ἀλλὰ ὁποιουδήποτε, καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ ἰοῦ, μεταδίδεται ἡ νόσος, δὲν ὑπάρχει.

Δημοσιογράφος: Ἂν εἶναι ἀπὸ τὸ ἴδιο κουταλάκι, δὲν ὑπάρχει, κ. Λινοῦ;

κ. Λινοῦ: Δὲν ὑπάρχει μελέτη. Αὐτὸ ποὺ δήλωσε ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι δὲν ὑπάρχει, εἶναι ἀλήθεια. Παραδείγματος χάριν· ἐγὼ ἔχω κάνει τὴ μελέτη γιὰ τὸ ἐξασθενὲς χρώμιο στὴ Βοιωτία. Ἐκεῖ ὄντως ἀποδείξαμε – μὲ μελέτη ὅμως ἡ ὁποία κράτησε παραπάνω ἀπὸ δέκα χρόνια -– ὅτι ἡ κατάποση τοῦ ἐξασθενοῦς χρωμίου προκαλεῖ καρκίνο. Ὅμως γιὰ τὸ ἴδιο κουταλάκι μὲ τὸν ἰὸ ἡ κατάποση τοῦ συγκεκριμένου ἰοῦ δὲν ἔχει ἀποδειχθεῖ.

(Ἡ δημοσιογράφος ἐπιμένει-από άγνοια, σκόπιμα; – λέγοντας ὅτι ἔτσι μπερδεύεται ὁ κόσμος…)

κ. Λινοῦ: Νομίζω ὅτι δὲν μποροῦμε νὰ λύσουμε θέματα πνευματικὰ καὶ Ὀρθοδόξου πίστεως μὲ λογική. Τὸ μεταφυσικό, συμφωνῶ ἀπόλυτα, δὲν ἀποδεικνύεται. Ὅμως ἐπιμένω ὅτι μελέτη παγκόσμια – γιατὶ παρακολουθῶ ὅλη τὴν ἔρευνα καθημερινά – ἡ ὁποία νὰ δείχνει ὅτι μεταδίδεται ὁ ἰὸς διὰ τῆς καταπόσεως καὶ ὄχι διὰ τῆς εἰσπνοῆς, δὲν ὑπάρχει.

Δημοσιογράφος: Ἐσεῖς θὰ λαμβάνατε αὐτὴ τὴν περίοδο θεία Κοινωνία μὲ τὸν ἴδιο τρόπο;

κ. Λινοῦ: Βεβαίως, βεβαίως…


Ἡ καταξιωμένη διεθνῶς καθηγήτρια κυρία Ἀθηνᾶ Λινοῦ ἔδωσε πλήρη ἐπιστημονικὴ ἀπάντηση, ἀποστομωτικὴ στὰ παραληρήμα­τα τοῦ πολιτικοῦ καὶ δημοσιογραφικοῦ κόσμου, κάνοντας ταυτόχρονα καὶ ὁμολογία πίστεως. Ἀνάλογη ἔχει κάνει καὶ ἡ καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας κ. Γιαμαρέλλου, δεχόμενη γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ πλῆθος ἀθλίων ἐπιθέσεων.

Πάντως αὐτὸ ποὺ τόνισε ἡ κυρία Λινοῦ, ὅτι τὰ πνευματικὰ θέματα δὲν λύνονται μὲ τὴ λογική, εἶναι πολὺ σημαντικό. Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἐμπειρία αἰώνων ὅτι ποτὲ δὲν μεταδόθηκε μὲ τὴ θεία Κοινωνία κάποια ἀσθένεια. Καὶ σήμερα ἀκόμη τόσοι ἱερεῖς ποὺ διακονοῦν σὲ νοσηλευτικὰ ἱδρύματα λοιμωδῶν νόσων, κοινωνοῦν ἀδιακρίτως τοὺς πάντες, καὶ δὲν ἔχει παρατηρηθεῖ οὔτε ἕνα περιστατικὸ μεταδόσεως νόσου μὲ τὴ θεία Κοινωνία.

Εἶναι ὅμως ἡ λύσσα τοῦ διαβόλου γιὰ τὸ Μυστήριο ποὺ ὑποκινεῖ τόσους νὰ τὸ διαβάλλουν. Ἀλλὰ πάντα τὸ πνεῦμα τοῦ κακοῦ θὰ μένει νικημένο! Διότι ὁ Χριστός μας εἶναι ὁ μόνος Θεός· καὶ εἶναι ἡ Ζωὴ τοῦ κόσμου!