Όταν εξομολογήται ο άνθρωπος, καθαρίζεται η ψυχή του και γίνεται ως αδάμαντας φωτεινός… Χωρίς την εξομολόγησιν, μετάνοια δεν λογίζεται. και χωρίς την μετάνοιαν άνθρωπος δεν σώζεται…

Γέροντας Ιωσήφ ο Αγιορείτης († 1959 μ.Χ.)