Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

«Άκουσε τον Απόστολο Παύλο που λέει: ‘Να ανατρέφεται τα παιδιά σας με παιδαγωγία και νουθεσία σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου’. Μην προσπαθείς να τον κάμεις ρήτορα, αλλα παιδαγώγησε τον να φιλοσοφεί. Γιατί αν δεν γίνει ρήτορας, δεν θα προέλθει καμιά βλάβη, ενω αν απουσιάζει το δεύτερο, κανένα κέρδος δεν θα προκύψει απο την ρητορική δεινότητα.

Χρειάζονται τρόποι καλοί και όχι λόγια, ήθος και όχι ρητορική δεινότητα, έργα και οχι λόγια.. Μην ακονίζεις την γλώσσα του αλλα καθάρισε την ψυχή του. Δεν τα λέγω αυτά για να σε εμποδίσω να μορφώσεις το παιδί σου, αλλα για να σε εμποδίσω να προσέχεις μόνο τα κοσμικά χαρίσματα. Μην νομίσεις οτι μόνο ο μοναχός εχει ανάγκη απο τα διδάγματα αυτά της Αγ. Γραφής. Γιατί περισσότερο απο τους μοναχούς τα χρειάζονται τα παιδιά που θα ασχοληθούν με την βιοπάλη.

Όπως δηλαδή ακριβώς εκείνος που μένει διαρκώς μέσα στο λιμάνι, δεν εχει ανάγκη απο κατασκευή πλοίου, απο καπετάνιο και απο πλήρωμα ναυτών, αλλα εκείνος που ταξιδεύει πάντοτε στην θάλασσα, έτσι αντίστοιχα συμβαίνει τόσο με τον κοσμικό όσο και με τον μοναχό. Γιατι ο μεν μοναχός σαν να βρίσκεται σε λιμάνι χωρίς κύματα, ζεί ζωή ήσυχη, απαλλαγμένη απο κάθε καταιγίδα, ενω ο κοσμικός είναι διαρκώς θαλασσινός και ταξιδεύει στο μέσο του ελάγους, αντιμετωπίζοντας πολλές τρικυμίες.

Κι αν ακόμη αυτός δεν εχει ανάγκη, πρέπει όμως να είναι προετοιμασμένος, ώστε να κλείνει τα στόματα των άλλων. Ας φροντίσουμε με προθυμία να γίνουμε πατέρες γενναίων παιδιών, να γίνουμε οικοδόμοι ζωντανών χριστοφόρων ναών, επιμελητές ουράνιων αθλητών. προπονώντας, ανορθώνοντας τα παιδιά που πέφτουν, επιδιώκοντας με κάθε τρόπο την ωφέλεια τους, για να συμμετάσχουμε και στα βραβεία που θα λάβουν εκει στον ουρανό. Αυτή είναι η άριστη φροντίδα των πατέρων, αυτή είναι η γνήσια κηδεμονία των γονέων.» ‹