Πρόκειται για ένα εξαιρετικό βιβλίο, που «δείχνει» τα προβλήματα που, ουσιαστικά, απαγορεύουν σε κάποιον να γίνει ιερέας.
Ας δούμε τί γράφει ο συγγραφέας, στην παρουσίαση του βιβλίου.


Στις μέρες μας, δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί, οι οποίοι παραθεωρούν τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας και χειροτονούνται, χωρίς να πληρούν τα απαραίτητα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχη ένας ιερέας.

    Η αγία μας Εκκλησία έθεσε κάποιους κανόνες, οι οποίοι εδράζονται πάνω στη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παραδόσεως, βάσει των οποίων πρέπει να κρίνεται αν κάποιος είναι κατάλληλος για να δεχθή το μέγα αξίωμα της ιερωσύνης.


    Είναι λυπηρό ακόμη, το φαινόμενο πνευματικοί να δίνουν συμμαρτυρίες σε πρόσωπα ακατάλληλα για την ιερωσύνη και έτσι να διαιωνίζεται το κακό.
Είναι προφανές ότι οι κανόνες αυτοί, οι οποίοι ομιλούν για τα κωλύματα της ιερωσύνης είναι είτε αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων, είτε αποφάσεις τοπικών συνόδων, οι οποίες έχουν επικυρωθή από Οικουμενικές Συνόδους και άρα έχουν οικουμενικό κύρος, είτε κανόνες πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι πάλιν έχουν επικυρωθή από Οικουμενικές Συνόδους και οι οποίοι έχουν πάλιν οικουμενικό κύρος.
Ακόμη πολλοί ανίδεοι περί τα θεολογικά λέγουν ότι σε πολλούς κανόνες υπάρχει και η οικονομία, δηλαδή ότι υπάρχουν κανόνες, οι οποίοι δίνουν κάποια ελαφρυντικά στους πιστούς, οι οποίοι παραβαίνουν τους κανόνες.
   
    Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι πράγματι για πολλούς κανόνες υπάρχει η οικονομία, για θέματα όμως κωλύματος ιερωσύνης δεν υπάρχει κανένας κανόνας, που να επιτρέπη οποιαδήποτε ελαφρυντικά. Τα κωλύματα ιερωσύνης είναι τελείως ανεπίδεκτα οικονομίας, δεν επιτρέπεται δηλαδή σε καμιά περίπτωση να δοθή συμμαρτυρία για να προσέλθη κάποιος στις τάξεις της ιερωσύνης, ο οποίος να έχη κώλυμα ιερωσύνης.

Οι άγιοι της Εκκλησίας μας απέφευγαν με κάθε μέσο την ιερωσύνη ως ένα επιπρόσθετο φορτίο στις πλάτες του ιερέα, αφού ο κληρικός θα λογοδοτήση στον Κύριο εν ημέρα κρίσεως όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για το ποίμνιό του, τί φροντίδα κατέβαλε για να το προστατεύση και να το οδήγηση εις νομάς σωτηρίους.  Εξ άλλου ο σκοπός του ανθρώπου δεν είναι να γίνη ιερέας αλλά άγιος. Πολλοί παλαιοί και σημερινοί άγιοι και ενάρετοι άνδρες της Εκκλησίας μας δεν ήσαν κληρικοί, όπως ο άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, ο μακαριστός Θεόκλητος Διονυσιάτης και πολλοί άλλοι.

   Οποιοσδήποτε μπορεί να γίνη άγιος, όμως οποιοσδήποτε άγιος δεν μπορεί να γίνη ιερέας. Ένας φονιάς ή ένας πόρνος ή μοιχός μπορεί να γίνη άγιος, νοουμένου ότι μετανοήσει ειλικρινά, δεν μπορεί όμως να γίνη ιερέας έστω και αν κάνη θαύματα ή αν αναστήση νεκρούς. Η αγιότητα και η ιεροσύνη είναι δύο μέτρα διαφορετικά και δεν πρέπει να τα συγχύζουμε. […]


(Από την εισαγωγή της έκδοσης)

++++++++++++++++++++++++++++++

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Α’. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Β’. ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Γ. ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Δ’. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Ε’. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ, ΑΠΟΡΡΕΟΝΤΑ ΑΠΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΣΤ’. ΜΟΝΑΧΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Ζ’. ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΑΡΧΙΜ. ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΑΝΑΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΡΝΕΙΑ;
__________________________________

( ISBN13 9789963298082
Εκδότης ΑΓΙΑ ΤΑΙΣΙΑ
Χρονολογία Έκδοσης Δεκέμβριος 2015)