Κάνε καθημερινά  αυτοέλεγχο.
Μήπως διέπραξες κάποιο αμάρτημα με τον λογισμό σου ή μήπως η γλώσσα έτρεξε πριν από τον νου ή γλύστρισε σε λάθος και άπρεπα λόγια.
    Πρόσεξε μήπως και χωρίς να το καταλάβεις, έπραξες αμαρτία.

   (Άγιος Βασίλειος ο μέγας)


Δίκαιος εαυτού κατήγορος.

Αυτός που είναι αληθινά δίκαιος άνθρωπος, πρώτος κατηγορεί τον εαυτόν του.

(Παροιμιών 18,17)   Ζήτησε από τον Θεό να λάβεις το σωτήριο χάρισμα της αυτομεμψίας, ώστε να προσέχεις και να αποδοκιμάζεις, μόνο τα δικά σου αμαρτήματα και να παραβλέπεις τα αμαρτήματα των άλλων.

   Με το να καλλιεργείς την αυτομεμψία, θα γίνεις πραγματικά ταπεινός.

  (Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης)