Πολύς θόρυβος προκλήθηκε με αφορμή δηλώσεων ιεράρχη σε άσεμνο περιοδικό, ότι δέχεται τις προγαμιαίες σχέσεις ως προετοιμασία για το γάμο, φτάνει να μην αλλάζουν οι νέοι συντρόφους σαν τα πουκάμισα, και δημιούργησε σύγχυση και πολλές απορίες…

  Τι ισχύει τελικά;


Ευτυχώς είναι ελάχιστοι οι κληρικοί, θεολόγοι και θεολογούντες «ευκαίρως ακαίρως» που υποστηρίζουν τέτοιες θέσεις.

Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι τί λέει η Ορθόδοξη Παράδοση. Κι ακόμη πιό πάνω, τί λέει ο Χριστός. Τί βρίσκουμε στις Γραφές και τί μας διδάσκουν οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας.

Δεν έχουμε το δικαίωμα να αμνηστεύουμε όσα ο νόμος του Θεού καταδικάζει.
Και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, καταδικάζει τις προγαμιαίες σχέσεις, γιατί αντιβαίνουν στην
διδασκαλία του Χριστού μας και αφ’ ετέρου στους Κανόνες των Οικουμενικών Συνόδων και την Παράδοσή της.
Αντιβαίνουν στις ανάγκες του ανθρώπου.Ο Κύριός μας στην επί του Όρους ομιλία Του, όχι μόνο την πορνεία και την μοιχεία καταδικάζει, ως σαρκικές πράξεις , αλλά ακόμη και αυτό το «απλό», το φιλήδονο βλέμμα το χαρκτηρίζει ως πνευματική μοιχεία στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφ. ε, 28).

  Αλλά βέβαια, δέχεται κάθε αμαρτωλό άνθρωπο. Εφ’ όσον μετανοήσει. Δέχεται και τον πόρνο και τον μοιχό. Αλλά μόνο όταν μετανοεί, αλλάζει ζωή, και δεν διαπράττει τέτοιες σαρκικές πράξεις.
Ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους πως το σώμα μας είναι «ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατοικεί (μετά τη βάπτισή μας) μέσα μας» (Α’ Κορ. 6, 19).
Γι’ αυτό συμβουλεύει:

 • «Σεαυτόν αγνόν τήρει» (Α’ Τιμ. 5, 22).
 • «Απέχεσθαι υμάς από της πορνείας» (Α’ Θες. 4, 3)
 • «Ο πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει» (Α’ Κορ. 6, 18)
 • «Πόρνους και μοιχούς κρινεί ο Θεός» (Εβ. 13, 4).
 • «Μη πλανάσθε∙ ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκοίται … Βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι» (Α’ Κορ. 6, 9), αν βέβαια δεν μετανοήσουν.
 • «Όλως ακούεται εν υμίν πορνεία, και τοιάυτη πορνεία, ήτις ουδέ εν τοις έθνεσι ονομάζεται» (Α’ Κορ. 5, 1).
 • «Το δε σώμα ου τη πορνεία, αλλά τω Κυρίω, και ο Κύριος τω σώματι… ουκ οίδατε ότι τα σώματα υμών μέλη Χριστού εστίν; Άρας ουν τα μέλη του Χριστού ποιήσω πόρνης μέλη; Μη γένοιτο… φεύγετε την πορνείαν» (Α’ Κορ. 6, 13-19).
 • «Τούτο γαρ έστε γινώσκοντες, ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ος εστίν ειδωλολάτρης, ουκ έχει κληρονομίαν εν τη Βασιλεία του Θεού (Εφες. 5, 5).
 • «Τίμιος ο γάμος εν πάσι και η κοίτη αμίαντος∙ πόρνους δε και μοιχούς κρινεί ο Θεός (Εβρ. 13, 4).
 • «Τοις δειλοίς και απίστοις και εβδελυγμένοις και φονεύσι και πόρνοις και φαρμακοίς το μέρος αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη (Αποκ. 21, 8)

++++++++++++++++++++++++++++++

 • Και οι Θεοφόροι Πατέρες καταδικάζουν κάθε σεξουαλική πράξη πρό του γάμου ή έξω απ’ αυτόν.
  Ο Μέγας Βασίλειος διδάσκει, ότι κάθε είδος πορνείας είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού: «Ικανόν και βλέμμα φθείραι προς ακολασίαν τον νουν» (P. G 36, 693).

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ρωτάει τον προσερχόμενο σε γάμο και λέει: «Πως εσύ ζητάς παρθενία από τη νύφη ενώ εσύ δεν τηρείς αυτή για τον εαυτό σου;»(P. G 36, 289).

     Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ζητά από τους νέους να νυμφεύονται σύντομα για να προλαβαίνονται οι προγαμιαίες σχέσεις.

Επίσης:
 • Ο Δ’ Κανόνας του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης λέει, ότι η πορνεία λογίζεται σαν μοιχεία και κανονίζει την αμαρτία αυτή να απέχει ο αμαρτήσας 3 χρόνια από την Θ. Κοινωνία.

Ο 25ος Κανόνας του Αγίου Βασιλείου προβλέπει την περίπτωση που κάποιος διέφθειρε μια γυναίκα και στη συνέχεια την νυμφεύθηκε.

    Για μεν την πράξη τον επιτιμά αυστηρά, εγκρίνει όμως τη διατήρηση του γάμου.