«Ποιος εζημίωσε το σπίτι του με την νηστεία; Υπολόγισε σήμερα τα πράγματα του σπιτιού και υπολόγισε τα και μετά· δεν θα λείψει τίποτε με την νηστεία από τα υπάρχοντα στο σπίτι».
« Και όμως στους ασθενείς όχι ποικιλία φαγητών, αλλά ασιτία και δίαιτα, γνωρίζω ότι επιβάλλουν οι ιατροί…

  Η πολυτέλεια και η ποικιλία των φαγητών εδημιούργησε τα διάφορα είδη των ασθενειών….»

   Αυτά λέει ο Μέγας Άγιος, Βασίλειος.
Κι εμείς τα γνωρίζουμε βέβαια.
Κι όσοι δεν τα γνωρίζουμε, τώρα μαθαίνουμε. Και ξέρουμε.
Για το υπόλοιπο της ζωής μας.