Ευρισκόμαστε στο πολύ σημαντικό θέμα της Αποστολικής Συνόδου, στα Ιεροσόλυμα. Το θέμα προέκυψε από ιουδαΐζοντες χριστιανούς, των οποίων το πνεύμα δεν θα λείψει ποτέ από την Εκκλησία.

Να το ξέρετε αυτό. Των ιουδαϊζόντων χριστιανών. Κι επειδή είχε προκύψει αντιλογία με τους Αποστόλους, Παύλο και Βαρνάβα στην Αντιόχεια.

Απεφασίσθει να συγκλιθεί αυτή η Σύνοδος των Αποστόλων, των Πρεσβυτέρων και του Λαού για να λυθεί το θέμα αυτό.

Πρώτα μίλησε ο Απόστολος Πέτρος

Μετά μίλησε ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας και μερικοί άλλοι.

Κατόπιν μίλησε, για να κλείσει την συνέλευση, ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος,. Πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων και, πιθανότατα, πρόεδρος της Συνόδου……..