Η πρώτη αιτία είναι για τον Θεό, όπως ο ενάρετος τους αγαπά όλους, και όπως αγαπά τον ενάρετο κάποιος που δεν είναι ακόμα ενάρετος.

Η δεύτερη αιτία είναι για φυσικούς λόγους, όπως οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους και αντιστρόφως.

Η τρίτη είναι από κενοδοξία, όπως εκείνος που δοξάζεται αγαπά εκείνον που τον δοξάζει.

Η τέταρτη είναι από φιλαργυρία, όπως εκείνος που αγαπά τον πλούσιο, επειδή έλαβε κάτι απ’ αυτόν.

Η πέμπτη αιτία είναι από φιληδονία, όπως εκείνος που ικανοποιεί από άλλον την κοιλιά του ή την σαρκική του επιθυμία.

Η πρώτη αιτία είναι αξιέπαινη. η δεύτερη ούτε αξιέπαινη ούτε αξιοκατηγόρητη. οι υπόλοιπες είναι εμπαθείς.
Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

(από την Φιλοκαλία)