Μία από τις εντολές του Θεού, σε αυτούς που θέλουν να είναι παιδιά Του, είναι το να μελετούν την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.

Το πόσο σημαντικό είναι αυτό, τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος λέει:

Η άγνοια των Γραφών καί την καταστροφή των αιρέσεων εισάγει καί τον διεφθαρμένο βίο συντηρεί και τα πάντα διαστρέφει.

………………….