Παραθέτουμε όσα γράφει ο αείμνηστος πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Καλλίνικος: «Εις ιερωσύνην δεν γίνεται δεκτός ο ασεβής, ο αιρετικός, ο αποστάτης. Ουδέ ο γόης και ο περί τα σκότια καταγινόμενος.

Ουδέ ο κλέπτης, ο τυμβωρύχος και ο ιερόδουλος. Ουδέ ο μοιχός και ο πόρνος. Ουδέ ο μετά χήρας ή διαζευμένης ή ελαφρών ηθών συνεζευγμένος.