Εάν έχεις κωλύμα Ιερωσύνης δύνασαι δια της μετανοίας και εξομολογήσεως να τελέσης θαύματα, να γίνεις Άγιος, αλλά όχι Ιερέας, λέγει ο Μέγας Βασίλειος.