Δια το ζήτημα της ιεροσύνης, εάν υπέπεσες εις σαρκικόν αμάρτημα, πορνεία, μοιχεία, αρσενοκοιτία, κτηνοβασία, και ήσουν σε ηλικία άνω των 13 ετών, έστω και εάν ακόμη δεν εγνώριζες ότι αυτά τα αμαρτήματα είναι κωλυτικά της Ιερωσύνης, δεν επιτρέπεται να γίνεις ιερέας.