Είμεθα εις την πρώτη μυσταγωγική Κατήχηση του αγίου Κυρίλλου. Είδαμε μέχρι τώρα κάποια στοιχεία να μας λέγει για το Βάπτισμα, και ότι εγίνετο μία προκαταρκτική εργασία, προκειμένου μετά να προχωρήσουν εις το Βάπτισμα. Ένα στοιχείο της προκαταρκτικής εργασίας ήταν η απόταξις του Σατανά. Εκείνο το «ἀποτάσσομαι σοι, Σατανά». Αυτό βεβαίως έχει μία περαιτέρω ανάλυση. Και λέγει μετά από το «ἀποτάσσομαι σοι, Σατανά», αποτάσσομαι και όλων των έργων σου. Και έργα του διαβόλου, όπως μας λέγει εδώ ο άγιος Κύριλλος είναι η αμαρτία. Κατόπιν λέγει «ἀποτάσσομαι σοι Σατανά»- το «ἀποτάσσομαι» πάντα υπονοείται· όπως και στο Σύμβολο της Πίστεως, «Πιστεύω» και το «Πιστεύω» προτάσσεται αλλά υπονοείται στο κάθε άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως- έτσι και εδώ «καί πάσῃ τῇ πομπῇ σου». Δηλαδή θέλω να φύγω κι από κάθε πομπή σου. Αποτάσσομαι λοιπόν κι από κάθε πομπή σου.

Και τι είναι η «πομπή»;

Λέγαμε την περασμένη φορά ότι είναι η θεατρομανία. Εδώ ας μου επιτραπεί να πω κάτι για το καρναβάλι, ότι και αυτό είναι μία πομπή του Σατανά. Όταν υπάρχει μάλιστα αυτή η μεταμφίεσις και μάλιστα με πρόσωπα τερατώδη, τραγίσια, φοβερά, δαιμονικά. Όλα αυτά είναι πράγματι μια πομπή του Σατανά.

Θα ερωτήσετε ίσως, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι μεταμφιέζονται, και παίρνουν μάσκες με το πρόσωπο ενός τραγιού, ( τράγου, κατσίκας) , με κέρατα κ.λπ.

Είναι βεβαίως γνωστότατο, πως οι ρίζες του καρναβαλιού είναι ειδωλολατρικές, και μάλιστα βακχικής προελεύσεως. Δηλαδή στην λατρεία του Διονύσου γινόταν αυτό. Ο Διόνυσος δεν είναι θεότης ελληνική. Είναι φρυγική και εισήχθη ως λατρεία στην Ελλάδα. Είναι κατώτερος θεός, της μέθης, του αφροδισιασμού κ.λπ.

Ίσως να μην το ξέρατε αυτό, συναντούμε σε όλες τις παραδόσεις των λαών, όλων των φυλών, όλης της γης, την θεότητα που λατρεύουν, να είναι αυτού του τύπου. Δηλαδή μια τραγίσια μορφή με κέρατα.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Απλούστατα, διότι ο διάβολος ενεφανίζετο εις τους ανθρώπους με αυτήν την μορφήν. Γι’ αυτό βρίσκομε σε όλες τις παραδόσεις των λαών, τις λατρευτικές τους παραδόσεις, αυτές τις δύσμορφες, τις άσχημες μορφές, γιατί είναι δαιμονικές.

Τώρα γιατί παίρνουν αυτήν την μορφήν;

Ο Θεός το παραχωρεί αυτό για να γίνεται φανερό ότι τέτοιες θεότητες δεν μπορούσαν να είναι από τον αληθινό Θεό. Γι’ αυτό σας ξαναλέγω, έχομε αυτήν την πανομοιότυπη φόρμα, θα έλεγα καλύτερα, ένα αρχέτυπο· και το αρχέτυπο αυτό είναι σταθερό, και είναι ο διάβολος. Έτσι, σ’ αυτές τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού, έχομε τις μεταμφιέσεις, που πολλές μορφές είναι τερατώδεις και μάλιστα με στυλ τράγου.